Odejmowanie pisemne liczb

Animacja

Animacja

Odejmowanie pisemne liczb ilustruje poniższa animacja:


animacja - pisemne odejmowanie

Aby odjąć od siebie liczby naturalne pisemnie należy:

  1. zapisać liczby jedna(większa) pod drugą(mniejszą) w taki sposób, aby w jednej kolumnie znalazły się cyfry jedności, dziesiątek, setek itd.;
  2. pod ostatnią liczbą rysujemy poziomą linię i oznaczamy ją z lewej strony nad kreską znakiem "minus";
  3. odejmujemy od siebie cyfry jedności i jeżeli wynik jest ujemny, "pożyczamy" dziesiątkę z kolumny dziesiątek, wykonujemy odejmowanie i wynik odejmowania zapisujemy pod kreską;
  4. analogicznie postępujemy z cyframi dziesiątek, setek, tysięcy itd.

Przykład Przykład

A oto dwa inne przykłady pisemnego odejmowania liczb:

odejmowanie pisemne - ilustracja

Teoria Podobnie postępujemy przy odejmowaniu ułamków dziesiętnych. Liczby zapisujemy tak, aby jedności, dziesiątki, setki (i tak dalej) oraz dziesiąte, setne (i tak dalej) części liczb znajdowały się w jednej kolumnie. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy odejmowania według opisanej wyżej procedury.

Program

Aplikacja

Spróbuj własnych sił w odejmowaniu pisemnym liczb na wybranym poziomie trudności:

Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Odejmowanie pisemne liczb

zadanie-ikonka Zadanie - odejmowanie pisemne liczb naturalnych
Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 5834-285
b) 50003-45839
c) 7895-6906

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - odejmowanie ułamków dziesiętnych
Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 100,5-98,71
b) 234-89,052
c) 1-0,059

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Różnica, odejmowanie

Różnica, odejmowanie

Różnica jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Symbolem tego działania jest minus

Odejmowanie ułamków zwykłych

Odejmowanie ułamków zwykłych

Odejmowanie ułamków zwykłych - zasady, wzory i kalkulator. Podstawowe informacje na temat odejmowania ułamków.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.

ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne #1

karta014.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 3
ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne #2

karta015.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 3
ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne #3

karta016.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 3
ikona - karta pracy

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

karta076.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 5
ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne #4

karta231.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 3
ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne

karta232.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 3
ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne

karta233.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 3© medianauka.pl, 2008-12-08, ART-118
Data aktualizacji artykułu: 2019-11-11Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.