Odejmowanie pisemne

Aby odjąć od siebie liczby naturalne pisemnie, należy:

  1. Zapisać liczby w słupku jedna (większa) pod drugą (mniejszą) w taki sposób, aby w jednej kolumnie znalazły się cyfry jedności, dziesiątek, setek itd. Liczby wyrównujemy więc do prawej strony.
  2. Pod ostatnią liczbą rysujemy poziomą linię i oznaczamy ją z lewej strony nad kreską znakiem — „minus”.
  3. Odejmujemy od siebie cyfry jedności i jeżeli wynik jest ujemny, „pożyczamy” dziesiątkę z kolumny dziesiątek, wykonujemy odejmowanie, a wynik odejmowania zapisujemy pod kreską.
  4. Analogicznie postępujemy z cyframi dziesiątek, setek, tysięcy itd.

Animacja

Animacja

Odejmowanie sposobem pisemnym liczb ilustruje poniższa animacja:


animacja - pisemne odejmowanie

Przykłady

A oto dwa inne przykłady pisemnego odejmowania liczb:

odejmowanie pisemne - przykłady

Odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych

Podobnie postępujemy przy odejmowaniu ułamków dziesiętnych. Liczby zapisujemy tak, aby jedności, dziesiątki, setki (i tak dalej) oraz dziesiąte, setne (i tak dalej) części liczb znajdowały się w jednej kolumnie. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy odejmowania według opisanej wyżej procedury.

Odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych - przykład

Aplikacja

Program

Spróbuj własnych sił w odejmowaniu pisemnym liczb na wybranym poziomie trudności:


+preloader

Przedstawione poniżej karty pracy pozwalają na ćwiczenia odejmowania pisemnego z zerami i bez nich.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 5834 - 285
b) 50003 - 45839
c) 7895 - 6906.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 100,5 - 98,71
b) 234 - 89,052
c) 1 - 0,059.

Pokaż rozwiązanie zadania.Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne #1

ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne #2

ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne #3

ikona - karta pracy

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne #4

ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne

ikona - karta pracy

Odejmowanie pisemne
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2008-12-08, A-118
Data aktualizacji artykułu: 2023-02-27©® Media Nauka 2008-2023 r.