Zadanie - odejmowanie ułamków dziesiętnych


Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 100,5-98,71
b) 234-89,052
c) 1-0,059

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

To, w jaki sposób wykonujemy odejmowanie pisemne ilustruje ta animacja. Liczby zapisujemy tak, aby jedności, dziesiątki, setki (i tak dalej) oraz dziesiąte, setne (i tak dalej) części liczb znajdowały się w jednej kolumnie. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy odejmowania według procedury zilustrowanej animacją.

\begin{array}{cccccc} &\small{-1}&\small{-1}&\small{9}&\small{9}&\\ &1&0&0,&5&0 \\ -&&9&8,&7&1 \\ \hline &&&1,&7&9\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

100,5-98,71=1,79

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Liczbę 234 zapisujemy jako 234,000.

\begin{array}{ccccccc} &\small{-1}&\small{-1}&\small{-1}&\small{9}&\small{9}&\\ &2&3&4,&0&0&0 \\ -&&8&9,&0&5&2 \\ \hline &1&4&4,&9&4&8\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

234-89,052

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

Liczbę 1 zapisujemy jako 1,000.

\begin{array}{ccccc} &\small{-1}&\small{9}&\small{9}&\\ &1,&0&0&0 \\ -&0,&0&5&9 \\ \hline &0,&9&4&1\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

1-0,059=0,941

© medianauka.pl, 2010-04-17, ZAD-787

Zadania podobne

kulkaZadanie - odejmowanie pisemne liczb naturalnych
Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 5834-285
b) 50003-45839
c) 7895-6906

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.