Zadanie - odejmowanie ułamków dziesiętnych

Treść zadania:

Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 100,5 - 98,71
b) 234 - 89,052
c) 1 - 0,059.


ksiązki Rozwiązanie części a)

To, w jaki sposób wykonujemy odejmowanie pisemne ilustruje ta animacja. Liczby zapisujemy tak, aby jedności, dziesiątki, setki (i tak dalej) oraz dziesiąte, setne (i tak dalej) części liczb znajdowały się w jednej kolumnie. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy odejmowania według procedury zilustrowanej animacją.

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

100,5-98,71=1,79

ksiązki Rozwiązanie części b)

Liczbę 234 zapisujemy jako 234,000.

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

234-89,052

ksiązki Rozwiązanie części c)

Liczbę 1 zapisujemy jako 1,000.

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

1-0,059=0,941

© medianauka.pl, 2010-04-17, ZAD-787

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 5834 - 285
b) 50003 - 45839
c) 7895 - 6906.

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.