Zadanie - odejmowanie pisemne liczb naturalnych


Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 5834-285
b) 50003-45839
c) 7895-6906

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

To, w jaki sposób wykonujemy odejmowanie pisemne ilustruje ta animacja. Liczby zapisujemy tak, aby były wyrównane do prawej kolumny. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy odejmowania w kolumnach według opisanej za pomocą animacji procedury.

\begin{array}{ccccc} &&\small{-1}&\small{-1}&\\ &5&8&3&4 \\ -&&2&8&5 \\ \hline &5&5&4&9\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

5834-285=5549

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

\begin{array}{cccccc} &\small{-1}&\small{9}&\small{9}&\small{9}&\\ &5&0&0&0&3 \\ -&4&5&8&3&9 \\ \hline &&4&1&6&4\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

50003-45839=4164

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

\begin{array}{ccccc} &\small{-1}&&\small{-1}&\\ &7&8&9&5 \\ -&6&9&0&6 \\ \hline &&9&8&9\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

7895-6906=989

© medianauka.pl, 2010-04-17, ZAD-784

Zadania podobne

kulkaZadanie - odejmowanie ułamków dziesiętnych
Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 100,5-98,71
b) 234-89,052
c) 1-0,059

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.