Zadanie - odejmowanie pisemne liczb naturalnych

Treść zadania:

Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 5834 - 285
b) 50003 - 45839
c) 7895 - 6906.


ksiązki Rozwiązanie części a)

To, w jaki sposób wykonujemy odejmowanie pisemne ilustruje ta animacja. Liczby zapisujemy tak, aby były wyrównane do prawej kolumny. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy odejmowania w kolumnach według opisanej za pomocą animacji procedury.

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

\(5834-285=5549\)

ksiązki Rozwiązanie części b)

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

\(50003-45839=4164\)

ksiązki Rozwiązanie części c)

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

\(7895-6906=989\)

© medianauka.pl, 2010-04-17, ZAD-784

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wykonaj odejmowanie pisemne:
a) 100,5 - 98,71
b) 234 - 89,052
c) 1 - 0,059.

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.