Dodawanie pisemne liczb

Animacja

Animacja

Dodawanie pisemne liczb ilustruje poniższa animacja:


animacja - pisemne dodawanie

Aby dodać liczby naturalne pisemnie należy:

  1. zapisać liczby jedna pod drugą w taki sposób, aby w jednej kolumnie znalazły się cyfry jedności, dziesiątek, setek itd. ;
  2. pod ostatnią liczbą rysujemy poziomą linię i oznaczamy ją z lewej strony nad kreską znakiem "plus";
  3. dodajemy do siebie cyfry jedności i jeżeli suma jest większa od 9 liczbę dziesiątek, zapisujemy nad kolumną z cyframi dziesiątek, a wynik dodawania (tylko cyfrę jedności) zapisujemy pod kreską;
  4. analogicznie postępujemy z cyframi dziesiątek, setek, tysięcy itd.

Przykład Przykład

A oto dwa inne przykłady pisemnego dodawania liczb:

dodawanie pisemne - ilustracja

dodawanie pisemne - ilustracja

Teoria Podobnie postępujemy przy dodawaniu ułamków dziesiętnych. Liczby zapisujemy tak, aby jedności, dziesiątki, setki (i tak dalej) oraz dziesiąte, setne (i tak dalej) części liczb znajdowały się w jednej kolumnie, tak jak ilustruje to rysunek. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy dodawania według opisanej wyżej procedury.

Program

Aplikacja

Spróbuj własnych sił w dodawaniu pisemnym:
Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Wykonaj dodawanie pisemne:
a) 58958+95345
b) 7854+4123+253+2568
c) 5834+27+125+4004+240

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Wykonaj dodawanie pisemne: a) 7,234+10,2+5,333+100 b) 59,395+0,005+58,802+4,02

Pokaż rozwiązanie zadania.Inne zagadnienia z tej lekcji

Suma

Suma

Dodawanie (suma) jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Symbolem tego działania jest + (plus).

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków odbywa się poprzez sprowadzenie ich do wspólnego mianownika.

Symbol sigma

Symbol sigma

Jeżeli dodajemy do siebie wiele składników i zauważamy pewną regułę, możemy do oznaczenia sumy stosować znak sigma (Σ).

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.

ikona - karta pracy

Dodawanie pisemne #1

ikona - karta pracy

Dodawanie pisemne #2

ikona - karta pracy

Dodawanie pisemne #3

ikona - karta pracy

Dodawanie ułamków dziesiętnych

ikona - karta pracy

Dodawanie pisemne #4

ikona - karta pracy

Dodawanie pisemne

ikona - karta pracy

Dodawanie pisemne

ikona - karta pracy

Dodawanie pisemne
© medianauka.pl, 2008-12-04, ART-114
Data aktualizacji artykułu: 2019-11-11Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.