Logo Serwisu Media Nauka

Dodawanie pisemne liczb

Dodawanie pisemne liczb ilustruje poniższa animacja:

animacja - pisemne dodawanie

Aby dodać liczby naturalne pisemnie należy:

  1. zapisać liczby jedna pod drugą w taki sposób, aby w jednej kolumnie znalazły się cyfry jedności, dziesiątek, setek itd. ;
  2. pod ostatnią liczbą rysujemy poziomą linię i oznaczamy ją z lewej strony nad kreską znakiem "plus";
  3. dodajemy do siebie cyfry jedności i jeżeli suma jest większa od 9 liczbę dziesiątek, zapisujemy nad kolumną z cyframi dziesiątek, a wynik dodawania (tylko cyfrę jedności) zapisujemy pod kreską;
  4. analogicznie postępujemy z cyframi dziesiątek, setek, tysięcy itd.

Przykład Przykład

A oto dwa inne przykłady pisemnego dodawania liczb:

dodawanie pisemne - ilustracja

dodawanie pisemne - ilustracja

Teoria Podobnie postępujemy przy dodawaniu ułamków dziesiętnych. Liczby zapisujemy tak, aby jedności, dziesiątki, setki (i tak dalej) oraz dziesiąte, setne (i tak dalej) części liczb znajdowały się w jednej kolumnie, tak jak ilustruje to rysunek. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy dodawania według opisanej wyżej procedury.

SymulacjaSymulacja


Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

© medianauka.pl, 2008-12-04, ART-114

Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie 396 - dodawanie pisemne liczb
Wykonaj dodawanie pisemne:
a) 58958+95345
b) 7854+4123+253+2568
c) 5834+27+125+4004+240

zadanie-ikonka Zadanie 399 - dodawanie pisemne ułamków dziesiętnych
Wykonaj dodawanie pisemne: a) 7,234+10,2+5,333+100 b) 59,395+0,005+58,802+4,02
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.