Zadanie - dodawanie pisemne liczb


Wykonaj dodawanie pisemne:
a) 58958 + 95345
b) 7854 + 4123 + 253 + 2568
c) 5834 + 27 + 125 + 4004 + 240.


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

To, w jaki sposób wykonujemy odejmowanie pisemne ilustruje ta animacja. Liczby zapisujemy tak, aby były wyrównane do prawej kolumny. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku sumujemy je w kolumnach według opisanej za pomocą animacji procedury.

\begin{array}{cccccc} &\small{1}&\small{1}&\small{1}&\small{1}&\\ &5&8&9&5&8 \\ +&9&5&3&4&5 \\ \hline 1&5&4&3&0&3\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

58958+95345 = 154303

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Tu postępujemy analogicznie:

\begin{array}{cccccc} &&\small{1}&\small{1}&\small{1}&\\ &&7&8&5&4 \\ &&4&1&2&3 \\ &&&2&5&3 \\ +&&2&5&6&8 \\ \hline &1&4&7&9&8\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

7854+4123+253+2568 = 14798

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

Liczby zapisujemy tak, aby były wyrównane do prawej kolumny. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku sumujemy je w kolumnach według opisanej za pomocą animacji procedury.

\begin{array}{cccccc} &&\small{1}&\small{1}&\small{2}&\\ &&5&8&3&4 \\ &&&&2&7 \\ &&&1&2&5 \\ &&4&0&0&4 \\ +&&&2&4&0 \\ \hline &1&0&2&3&0\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

5834+27+125+4004+240 = 10230

© medianauka.pl, 2010-04-19, ZAD-796

Zadania podobne

kulkaZadanie - dodawanie pisemne ułamków dziesiętnych

Wykonaj dodawanie pisemne:
a) 7,234 + 10,2 + 5,333 + 100
b) 59,395 + 0,005 + 58,802 + 4,02.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.