Zadanie - dodawanie pisemne ułamków dziesiętnych

Treść zadania:

Wykonaj dodawanie pisemne:
a) 7,234 + 10,2 + 5,333 + 100
b) 59,395 + 0,005 + 58,802 + 4,02.


ksiązki Rozwiązanie części a)

Odejmowanie pisemne ilustruje ta animacja. Liczby zapisujemy tak, aby jedności, dziesiątki, setki (i tak dalej) oraz dziesiąte, setne (i tak dalej) części liczb znajdowały się w jednej kolumnie, tak jak ilustruje to rysunek. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy dodawania według opisanej w animacji procedury.

obliczenia

ksiązki Rozwiązanie części b)

Tutaj postepujemy w sposób analogiczny.

obliczenia


© medianauka.pl, 2010-04-19, ZAD-799

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wykonaj dodawanie pisemne:
a) 58958 + 95345
b) 7854 + 4123 + 253 + 2568
c) 5834 + 27 + 125 + 4004 + 240.

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.