Zadanie - dodawanie pisemne ułamków dziesiętnych


Wykonaj dodawanie pisemne: a) 7,234+10,2+5,333+100 b) 59,395+0,005+58,802+4,02

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Odejmowanie pisemne ilustruje ta animacja. Liczby zapisujemy tak, aby jedności, dziesiątki, setki (i tak dalej) oraz dziesiąte, setne (i tak dalej) części liczb znajdowały się w jednej kolumnie, tak jak ilustruje to rysunek. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy dodawania według opisanej w animacji procedury.

\begin{array}{ccccccc} &&&7,&2&3&4 \\ &&1&0,&2&0&0 \\ &&&5,&3&3&3 \\ +&1&0&0,&0&0&0 \\ \hline &1&2&2,&7&6&7\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

7,234+10,2+5,333+100 = 122,767

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Tutaj postepujemy w sposób analogiczny.

\begin{array}{ccccccc} &&\small{2}&\small{1}&\small{1}&\small{1}& \\ &&5&9,&3&9&5 \\ &&&0,&0&0&5 \\ &&5&8,&8&0&2 \\ +&&&4,&0&2&0 \\ \hline

ksiązki Odpowiedź

59,395+0,005+58,802+4,02 = 122,222

© medianauka.pl, 2010-04-19, ZAD-799

Zadania podobne

kulkaZadanie - dodawanie pisemne liczb
Wykonaj dodawanie pisemne:
a) 58958+95345
b) 7854+4123+253+2568
c) 5834+27+125+4004+240

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.