Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Dodawanie ułamków zwykłych

Teoria Jeżeli dodajemy do siebie ułamki o takich samych mianownikach, to wystarczy, że dodamy do siebie liczniki składników sumy (będzie to wówczas licznik wyniku, a mianownik się nie zmienia).

Przykład Przykład

\frac{1}{13}+\frac{5}{13}=\frac{1+5}{13}=\frac{6}{13}\\ \frac{2}{7}+\frac{1}{7}+\frac{3}{7}+\frac{1}{7}=\frac{2+1+3+1}{7}=\frac{7}{7}=1

Teoria Ogólnie dodawanie ułamków odbywa się poprzez sprowadzenie ich do wspólnego mianownika. Najprostszym sposobem jest zastosowanie poniższego wzoru:

dodawanie ułamków - wzór

Przykład Przykład

A oto dwa przykłady zastosowania powyższego wzoru:

\frac{1}{4}+\frac{3}{5}=\frac{1\cdot 5+3\cdot 4}{4\cdot 5}=\frac{5+12}{20}=\frac{17}{20}

\frac{3}{7}+\frac{1}{6}+\frac{1}{5}=\frac{3\cdot 6+1\cdot 7}{7\cdot 6}+\frac{1}{5}=\frac{18+7}{42}+\frac{1}{5}=\frac{25}{42}+\frac{1}{5}=\frac{25\cdot 5+1\cdot 42}{42\cdot 5}=\frac{125+42}{210}=\frac{167}{210}

Kalkulator
Dodawanie ułamków zwykłych

W tym miejscu możesz zobaczyć w jaki sposób dodajemy ułamki zwykłe. Nasz robot rozwiązuje dowolne zadanie z tego zakresu.

Wpisz dane:


+Rozwiązujemy zadanie:


 Objaśnienia:
  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora
  • Zapis wyniku 1.2e+12 oznacza liczbę 1.2 pomnożoną przez 1012
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest wieksza od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Jeżeli podasz liczbę rzeczywistą, do obliczeń zostanie wzięta jedynie jej część całkowita.


© medianauka.pl, 2008-12-05, ART-115


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - dodawanie ułamków zwykłych
Oblicz:
a) \frac{2}{13}+\frac{4}{11}
b) \frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{2}{7}
c) \frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{5}

zadanie-ikonka Zadanie - dodawanie ułamków
Oblicz:
a) 3\frac{2}{5}+2\frac{1}{7}
b) \frac{8}{\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2}}{5}
c) \frac{7}{8}+\frac{5}{4}+\frac{1}{6}


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.