Dodawanie ułamków zwykłych

Teoria Jeżeli dodajemy do siebie ułamki o takich samych mianownikach, to wystarczy, że dodamy do siebie liczniki składników sumy (będzie to wówczas licznik wyniku, a mianownik się nie zmienia).

Przykład Przykład

\frac{1}{13}+\frac{5}{13}=\frac{1+5}{13}=\frac{6}{13}\\ \frac{2}{7}+\frac{1}{7}+\frac{3}{7}+\frac{1}{7}=\frac{2+1+3+1}{7}=\frac{7}{7}=1

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach jest już nieco trudniejsze. Niżej wyjaśniamy jak dodać do siebie dwa takie ułamki.

Teoria Dodawanie ułamków odbywa się poprzez sprowadzenie ich do wspólnego mianownika. Najprostszym sposobem jest zastosowanie poniższego wzoru:

dodawanie ułamków - wzór

Przykład Przykład

A oto dwa przykłady zastosowania powyższego wzoru:

\frac{1}{4}+\frac{3}{5}=\frac{1\cdot 5+3\cdot 4}{4\cdot 5}=\frac{5+12}{20}=\frac{17}{20}

\frac{3}{7}+\frac{1}{6}+\frac{1}{5}=\frac{3\cdot 6+1\cdot 7}{7\cdot 6}+\frac{1}{5}=\frac{18+7}{42}+\frac{1}{5}=\frac{25}{42}+\frac{1}{5}=\frac{25\cdot 5+1\cdot 42}{42\cdot 5}=\frac{125+42}{210}=\frac{167}{210}

Kalkulator
Kalkulator
Dodawanie ułamków zwykłych

W tym miejscu możesz zobaczyć w jaki sposób dodajemy ułamki zwykłe. Nasz robot rozwiązuje dowolne zadanie z tego zakresu.

Wpisz dane:


+Rozwiązujemy zadanie:


 Objaśnienia:
  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora
  • Zapis wyniku 1.2e+12 oznacza liczbę 1.2 pomnożoną przez 1012
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest wieksza od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Jeżeli podasz liczbę rzeczywistą, do obliczeń zostanie wzięta jedynie jej część całkowita.

Zobacz także artykuł odejmowanie ułamków zwykłych, w którym również znajdziesz kalkulator i kolejne przykłady działań na ułamkach zwykłych.

Dodawanie ułamków to umiejętność absolutnie podstawowa, którą należy posiąść, aby radzić sobie z matematyką na kolejnych szczeblach edukacji. Wiele osób ma problemy z dodawaniem ułamków szczególnie tych o różnych mianownikach. Wystarczy jednak trochę ćwiczeń, aby zapamiętać dodawanie ułamków na całe życie.
Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Dodawanie ułamków zwykłych

zadanie-ikonka Zadanie - dodawanie ułamków zwykłych
Oblicz:
a) \frac{2}{13}+\frac{4}{11}
b) \frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{2}{7}
c) \frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{5}

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - dodawanie ułamków
Oblicz:
a) 3\frac{2}{5}+2\frac{1}{7}
b) \frac{8}{\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2}}{5}
c) \frac{7}{8}+\frac{5}{4}+\frac{1}{6}

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Suma

Suma

Dodawanie (suma) jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Symbolem tego działania jest + (plus).

Dodawanie pisemne

Dodawanie pisemne

Dodawanie pisemne - procedura, przykłady, gra edukacyjna, kalkulator i quizy

Symbol sigma

Symbol sigma

Jeżeli dodajemy do siebie wiele składników i zauważamy pewną regułę, możemy do oznaczenia sumy stosować znak sigma (Σ).

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2008-12-05, ART-115Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.