Zadanie - dodawanie ułamków zwykłych

Treść zadania:

Oblicz:
a) \(\frac{2}{13}+\frac{4}{11}\)
b) \(\frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{2}{7}\)
c) \(\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{5}\)


ksiązki Rozwiązanie części a)

Aby dodać do siebie ułamki należy je sprowadzić do wspólnego mianownika, a następnie dodać do siebie liczniki obu ułamków, zachowując wspólny mianownik.

\(\frac{2}{13}+\frac{4}{11}=\frac{2\cdot 11}{13\cdot 11}+\frac{4\cdot 13}{13\cdot 11}=\frac{22}{143}+\frac{52}{143}=\frac{22+52}{143}=\frac{74}{143}\)

ksiązki Odpowiedź

\(\frac{2}{13}+\frac{4}{11}=\frac{74}{143}\)

ksiązki Rozwiązanie części b)

Tu postępujemy podobnie:

\(\frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{2}{7}=\frac{1+2}{7}+\frac{1}{14}=\frac{3}{7}+\frac{1}{14}=\frac{3\cdot 2}{7\cdot 2}+\frac{1}{14}=\frac{6}{14}+\frac{1}{14}=\frac{7}{14}=\frac{1}{2}\)

ksiązki Odpowiedź

\(\frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{2}{7}=\frac{1}{2}\)

ksiązki Rozwiązanie części c)

Działania wykonujemy analogicznie jak w poprzednich punktach.

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{5}=\frac{1\cdot 7 \cdot 5}{3\cdot 7\cdot 5}+\frac{1\cdot 3\cdot 5}{7\cdot 3\cdot 5}+\frac{1\cdot 3 \cdot 7}{5\cdot 3\cdot 7}=\)

\(=\frac{35}{105}+\frac{15}{105}+\frac{21}{105}=\frac{35+15+21}{105}=\frac{71}{105}\)

ksiązki Odpowiedź

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{5}=\frac{71}{105}\)

© medianauka.pl, 2010-04-19, ZAD-801

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Oblicz:
a) \(3\frac{2}{5}+2\frac{1}{7}\)
b) \(\frac{8}{\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2}}{5}\)
c) \(\frac{7}{8}+\frac{5}{4}+\frac{1}{6}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.