Logo Media Nauka

Facebook

Test

TEST - Dodawanie

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 8
Poziom szkoły: wyższy
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Dane jest działanie: 5+3=8. Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

6/5+4/5 = ...
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

5/6+6/5 = ...
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

3.33+0.003 = ...
zadanie Pytanie nr 6 za 2 pkt.

Dodaj pisemnie liczby 4.444... + 6.666... . Jaki wynik otrzymałes?
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

\sum_{i=1}^4 i =
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Sumę 4+6+8+10+12+...+2000 można zapisać jako:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.

Polecamy w naszym sklepie

kolorowe skarpetki matematyka
Kubek matematyka pi
Dziwna Matematyka
Matematyka konkretna
Algebra
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.