Test

TEST - Dodawanie

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 8
Poziom szkoły: wyższy
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Dane jest działanie: 5+3=8. Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

6/5+4/5 = ...
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

5/6+6/5 = ...
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

3.33+0.003 = ...
zadanie Pytanie nr 6 za 2 pkt.

Dodaj pisemnie liczby 4.444... + 6.666... . Jaki wynik otrzymałes?
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

\sum_{i=1}^4 i =
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Sumę 4+6+8+10+12+...+2000 można zapisać jako:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.