Zaokrąglanie liczb do dziesiątek.


Zaokrąglić liczby z dokładnością do dziesiątek: 78, 37, 51, 52, 55, 99.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zaokrąglamy podane liczby do dziesiątek:


© medianauka.pl, 2023-02-24, ZAD-4729

Zadania podobne

kulkaZaokrąglanie liczb do setek.

Zaokrąglić liczby z dokładnością do setek: 1238, 3321, 23493, 1001, 208080, 9999.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZaokrąglanie liczb do setnych i dziesiątych części.

Zaokrąglić liczby z dokładnością do setnych i dziesiątych części: 1,0909, 23,54522, 76,7452345, 9,789.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaPrzybliżenia dziesiętne.

Podaj przybliżenia dziesiętne liczb: 1/3, 4/11, 5/7, 17/7 z dokładnością kolejno do dwóch, trzech, czterech i pięciu miejsc po przecinku.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.