Zadanie - rozkład liczby na czynniki pierwsze

Treść zadania:

Rozłóż na czynniki pierwsze liczby:
a) 290400, b) 4410, c) 150150.


ksiązki Rozwiązanie części a)

Aby pisemnie rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze zapisujemy ją po lewej stronie pionowej kreski, a po prawej najmniejszy dzielnik, będący liczbą pierwszą. Wykonujemy dzielenie, wynik zapisujemy po lewej stronie i czynność tę powtarzamy tak długo, aż w wyniku kolejnego dzielenia otrzymamy jeden.

obliczenia

Iloczyn wszystkich liczb zapisanych w kolumnie po prawej stronie kreski będzie równy danej liczbie.

\(290400=2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 5\cdot 5\cdot 11\cdot 11\)

ksiązki Odpowiedź

\(290400=2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 5\cdot 5\cdot 11\cdot 11\)

ksiązki Rozwiązanie części b)

Postępujemy analogicznie.

obliczenia

Iloczyn wszystkich liczb zapisanych w kolumnie po prawej stronie kreski będzie równy danej liczbie.

\(4410=2\cdot 3\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdot 7\)

ksiązki Odpowiedź

\(4410=2\cdot 3\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdot 7\)

ksiązki Rozwiązanie części c)

obliczenia

Iloczyn wszystkich liczb zapisanych w kolumnie po prawej stronie kreski będzie równy danej liczbie.

\(150150=2\cdot 3\cdot 5\cdot 5\cdot 7\cdot 11 \cdot 13\)

ksiązki Odpowiedź

\(150150=2\cdot 3\cdot 5\cdot 5\cdot 7\cdot 11 \cdot 13\)

© medianauka.pl, 2010-04-22, ZAD-811

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Oblicz wartość wyrażenia \(\sqrt[3]{\frac{216}{1331}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.