Zadanie - rozkład liczby na czynniki pierwsze


Rozłóż na czynniki pierwsze liczby:
a) 290400
b) 4410
c) 150150.

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Aby pisemnie rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze zapisujemy ją po lewej stronie pionowej kreski, a po prawej najmniejszy dzielnik, będący liczbą pierwszą. Wykonujemy dzielenie, wynik zapisujemy po lewej stronie i czynność tę powtarzamy tak długo, aż w wyniku kolejnego dzielenia otrzymamy jeden.

\begin{tabular}{r|l} 290400 & 2\\145200 & 2\\72600 & 2 \\36300 & 2 \\18150 & 2 \\9075 & 5 \\1815 & 5 \\363 & 3 \\121 & 11 \\11 & 11 \\1 &\end{tabular}

Iloczyn wszystkich liczb zapisanych w kolumnie po prawej stronie kreski będzie równy danej liczbie.

290400=2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 5\cdot 5\cdot 11\cdot 11

ksiązki Odpowiedź

290400=2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 5\cdot 5\cdot 11\cdot 11

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Postępujemy analogicznie.

\begin{tabular}{r|l} 4410 & 2\\2205 & 5\\441 & 3 \\147 & 3 \\49 & 7 \\7 & 7 \\1 &\end{tabular}

Iloczyn wszystkich liczb zapisanych w kolumnie po prawej stronie kreski będzie równy danej liczbie.

4410=2\cdot 3\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdot 7

ksiązki Odpowiedź

4410=2\cdot 3\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdot 7

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

\begin{tabular}{r|l} 150150 & 2\\75075 & 3\\25025 & 5 \\5005 & 5 \\1001 & 11 \\91 & 13 \\7 & 7 \\1 &\end{tabular}

Iloczyn wszystkich liczb zapisanych w kolumnie po prawej stronie kreski będzie równy danej liczbie.

150150=2\cdot 3\cdot 5\cdot 5\cdot 7\cdot 11 \cdot 13

ksiązki Odpowiedź

150150=2\cdot 3\cdot 5\cdot 5\cdot 7\cdot 11 \cdot 13

© medianauka.pl, 2010-04-22, ZAD-811

Zadania podobne

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach, obliczanie wartości wyrażenia
Oblicz wartość wyrażenia \sqrt[3]{\frac{216}{1331}}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.