Szereg geometryczny

Teoria Jeżeli dany jest ciąg geometryczny (an ) o ilorazie q, to możemy utworzyć nowy ciąg Sn w następujący sposób:

S1 = a1
S2 = a1 + a2
S3 = a1 + a2 + a3
S4 = a1 + a2 + a3 + a4
...
Sn = a1 + a2 + a3 + ... + an
...

Widzimy, że n-ty wyraz stanowi sumę n kolejnych wyrazów ciągu (an ) począwszy od wyrazu pierwszego.

Ciąg (Sn ) nazywamy szeregiem geometrycznym lub ciągiem sum częściowych ciągu geometrycznego.

Ponieważ n-ty wyraz ciągu geometrycznego wyraża się wzorem a_n=a_1\cdot{q^{n-1}}, to szereg geometryczny będzie miał następującą postać:

a_1+a_1\cdot{q}+a_1\cdot{q^2}+a_1\cdot{q^3}+...+a_1\cdot{q^{n-1}}+...

Przeanalizujemy powyższe określenie szeregu geometrycznego na przykładzie.

Przykład Przykład

Dane jest koło o promieniu r. Rozcinamy je na dwie części o równych polach p, a następnie jedną z tych części znów na połowę itd.

Wykres funkcji y=3x

Pole koła wyraża się wzorem p=\pi{r^2}. Każda z części ma pole o połowę mniejszą niż większa część. Obliczmy więc pola poszczególnych części figury.
p_1=\frac{\pi r^2}{2}\\p_2=\frac{\pi r^2}{4}=p_1\cdot \frac{1}{2}\\p_3=\frac{\pi r^2}{8}=p_2\cdot \frac{1}{2}\\p_4=\frac{\pi r^2}{16}=p_3\cdot \frac{1}{2}\\...\\p_n=\frac{\pi r^2}{2^n}=p_{(n-1)}\cdot \frac{1}{2}\\...
Pola kolejnych figur tworzą ciąg geometryczny (pn ) o ilorazie q=1/2.
Utworzymy teraz szereg geometryczny. Dodajemy do siebie kolejne pola tworząc sumy pośrednie:
s_1=p_1=\frac{\pi r^2}{2}\\s_2=p_1+p_2=\frac{\pi r^2}{2}+\frac{\pi r^2}{4}=\frac{3\pi r^2}{4}\\s_3=p_1+p_2+p_3=\frac{\pi r^2}{2}+\frac{\pi r^2}{4}+\frac{\pi r^2}{8}=\frac{7\pi r^2}{8}\\s_4=p_1+p_2+p_3+p_4=\frac{\pi r^2}{2}+\frac{\pi r^2}{4}+\frac{\pi r^2}{8}+\frac{\pi r^2}{16}=\frac{15\pi r^2}{16}\\...\\s_n=p_1+p_2+p_3+...+p_n=\frac{\pi r^2}{2}+\frac{\pi r^2}{4}+\frac{\pi r^2}{8}+...+\frac{\pi r^2}{2^n}=\pi r^2[1-(\frac{1}{2})^n]\\...
Jak obliczyliśmy sn ? Skorzystaliśmy z wzoru na sumę n wyrazów ciągu geometrycznego.
s_n=a_1\frac{1-q^n}{1-q}=\frac{\pi{r^2}}{2}\cdot{\frac{1-(\frac{1}{2})^n}{1-\frac{1}{2}}}=\pi{r^2}[1-(\frac{1}{2})^n]
W taki oto sposób utworzyliśmy ciąg geometryczny.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że kolejne wyrazy ciągu geometrycznego coraz bardziej zbliżają się do wartości pola koła. Możemy to nawet policzyć obliczając odpowiednią granicę:.

\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}[\pi{r^2}[1-(\frac{1}{2})^n]]=\lim_{n\to\infty}(\pi{r^2}-\pi{r^2}\frac{1}{2^n})=\pi{r^2}-0=\pi{r^2}

Inne zagadnienia z tej lekcji

Suma szeregu geometrycznego

Suma szeregu geometrycznego

Obliczanie sumy szeregu geometrycznego

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-09-06, ART-314Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.