Test

TEST - Szereg geometryczny

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 5
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Szereg geometryczny to ...
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Jeżeli szereg geometryczny ma sumę, to można ją obliczyć ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Dany jest nieskończony szereg geometryczny o pierwszym wyrazie równym 5 i q=1/2. suma wszystkich nieskończonych wyrazów tego szeregi jest
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

0,(8)=

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.