Zadanie - szereg geometryczny - równanie


Rozwiązać równanie 1+x+x^2+x^3+..=\frac{8}{7}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\underline{1+x+x^2+x^3+..}=\frac{8}{7}
a_1=1 \\ q=x
Warunek zbieżności szeregu geometrycznego: |q|=|x|<1.
S=\frac{1}{1-x}=\frac{8}{7} \\ \frac{1}{1-x}-\frac{8}{7}=0 \\ \frac{7}{7(1-x)}-\frac{8(1-x)}{7(1-x)}=0 \\ \frac{7-8(1-x)}{7(x-1)}=0 \\ 7-8+8x=0 \\ 8x=1/:8 \\ x=\frac{1}{8}
Ponieważ |q|=|x|=\frac{1}{8}<1 więc x=1/8 jest rozwiązaniem równania.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Do obliczenia sumy, która występuje po lewej stronie równania (patrz - podkreślenie) wykorzystamy właściwości szeregu geometrycznego. (\underline{1+x+x^2+x^3+..}=\frac{8}{7})

a_1+a_1q+a_1q^2+a_1q^3+...+a_1q^{n-1}+...

Po lewej stronie równania mamy więc do czynienia wprost z szeregiem geometrycznym, w którym:

a_1=1 \\ q=x

W danym równaniu suma nieskończenie wielu składników jest równa 8/7. Szereg musi być zatem zbieżny. Warunkiem zbieżności szeregu geometrycznego jest |q|=|x|<1.
Suma szeregu geometrycznego zbieżnego jest równa:

S=\frac{a_1}{1-q}

Możemy więc zastąpić całą lewą stronę równania powyższym wzorem:

S=\frac{1}{1-x}=\frac{8}{7} \\ \frac{1}{1-x}-\frac{8}{7}=0 \\ \frac{7}{7(1-x)}-\frac{8(1-x)}{7(1-x)}=0 \\ \frac{7-8(1-x)}{7(x-1)}=0 \\ 7-8+8x=0 \\ 8x=1/:8 \\ x=\frac{1}{8}

Ponieważ |q|=|x|=\frac{1}{8}<1 więc x=1/8 jest rozwiązaniem równania.

ksiązki Odpowiedź

x=1/8

© medianauka.pl, 2010-01-01, ZAD-476

Zadania podobne

kulkaZadanie - zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,24(7) na ułamek zwykły.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,(13) na ułamek zwykły.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,(c) na ułamek zwykły, gdzie c\in \lbrace 1,2,3,4,5,6,7,8,9\rbrace.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie szeregu geometrycznego
Środki kwadratu o boku długości a połączono ze sobą. W ten sposób został utworzony kwadrat, którego środki boków znów połączono ze sobą i tak dalej. Obliczyć pole powierzchni wszystkich utworzonych w ten sposób figur geometrycznych.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie szeregu geometrycznego
Nieskończenie wiele odcinków, każdy o długości stanowiącej 1/3 długości poprzedniego, ustawiono w linii prostej jeden za drugim. Linijką jakiej długości trzeba dysponować, aby zmierzyć ich łączną długość, jeżeli najdłuższy odcinek ma długość 5 cm?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szereg geometryczny - suma szeregu
Obliczyć \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+...

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szereg geometryczny
Obliczyć 1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2\sqrt{2}}+...

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie szeregu geometrycznego, suma szeregu
Rozwiązać równanie 5+\frac{5}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{5}{x^3}+...=10

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zbieżność szeregu geometrycznego
Dla jakich wartości parametru x szereg geometryczny 1+x^3+x+1+(x^3+x+1)^2+(x^3+x+1)^3+... jest zbieżny?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.