Zadanie - zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły


Zamienić liczbę 0,(c) na ułamek zwykły, gdzie c\in \lbrace 1,2,3,4,5,6,7,8,9\rbrace.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

0,ccc...=0,c+0,0c+0,00c+0,000c+...= \\ =0,c+0,c\cdot 0,1 + 0,c\cdot 0,01+0,c\cdot 0,001+...= \\ =0,c+0,c\cdot 0,1+0,c\cdot (0,1)^2+0,c\cdot (0,1)^3+...
a_1=0,c \\ q=0,1 \\ S=\frac{a_1}{1-q}=\frac{0,c}{1-0,1}=\frac{\frac{c}{10}}{\frac{9}{10}}=\frac{c}{\cancel{10}}\cdot \frac{\cancel{10}}{9}=\frac{c}{9} \\ 0,ccc...=\frac{c}{9}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Literka c oznacza dowolną cyfrę od 1 do 9. Gdy c=0, to Liczba 0,(c) jest po prostu zerem. W pozostałych przypadkach stosujemy sumę szeregu geometrycznego do znalezienia ułamka zwykłego. Liczbę 0,(c) możemy zapisać jako 0,ccc...

Liczbę 0,ccc... postaramy się przedstawić w postaci szeregu geometrycznego:

a_1+a_1 q+a_1 q^2+...+a_1 q^{n-1}+...

Dokonujemy małych przekształceń:

0,ccc...=0,c+0,0c+0,00c+0,000c+...= \\ =0,c+0,c\cdot 0,1 + 0,c\cdot 0,01+0,c\cdot 0,001+...= \\ =0,c+0,c\cdot 0,1+0,c\cdot (0,1)^2+0,c\cdot (0,1)^3+... tło tło tło tło tło tło tło

Jeśli przyjrzysz się definicji szeregu geometrycznego i postaci, do jakiej doprowadziliśmy naszą liczbę, to widać podobieństwo. Na niebiesko zaznaczono w szeregu wyraz a1, na zielono - iloraz q.

Wyraziliśmy liczbę 0,ccc... jako szereg geometryczny. Zrobiliśmy to w celu zastosowania wzoru na sumę szeregu geometrycznego:

S=\frac{a_1}{1-q} \ dla \ |q|<1

Obliczamy sumę:

a_1=0,c \\ q=0,1 \\ S=\frac{a_1}{1-q}=\frac{0,c}{1-0,1}=\frac{\frac{c}{10}}{\frac{9}{10}}=\frac{c}{\cancel{10}}\cdot \frac{\cancel{10}}{9}=\frac{c}{9} \\ 0,ccc...=\frac{c}{9}

ksiązki Odpowiedź

0,(c)=\frac{c}{9}

© medianauka.pl, 2009-12-31, ZAD-470

Zadania podobne

kulkaZadanie - zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,24(7) na ułamek zwykły.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,(13) na ułamek zwykły.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie szeregu geometrycznego
Środki kwadratu o boku długości a połączono ze sobą. W ten sposób został utworzony kwadrat, którego środki boków znów połączono ze sobą i tak dalej. Obliczyć pole powierzchni wszystkich utworzonych w ten sposób figur geometrycznych.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie szeregu geometrycznego
Nieskończenie wiele odcinków, każdy o długości stanowiącej 1/3 długości poprzedniego, ustawiono w linii prostej jeden za drugim. Linijką jakiej długości trzeba dysponować, aby zmierzyć ich łączną długość, jeżeli najdłuższy odcinek ma długość 5 cm?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szereg geometryczny - suma szeregu
Obliczyć \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+...

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szereg geometryczny
Obliczyć 1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2\sqrt{2}}+...

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie szeregu geometrycznego, suma szeregu
Rozwiązać równanie 5+\frac{5}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{5}{x^3}+...=10

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szereg geometryczny - równanie
Rozwiązać równanie 1+x+x^2+x^3+..=\frac{8}{7}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zbieżność szeregu geometrycznego
Dla jakich wartości parametru x szereg geometryczny 1+x^3+x+1+(x^3+x+1)^2+(x^3+x+1)^3+... jest zbieżny?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.