Sinus, cosinus, tangens i cotangens 0, 30, 45, 60, 90 stopni

Poniższa tabela przedstawia wartości funkcji trygonometrycznych dla często używanych miar kątów:

\(\alpha\ [°]\) \(0°\) \(30°\) \(45°\) \(60°\) \(90°\)
\(\alpha \ [rad]\) \(0\) \(\frac{\pi}{6}\) \(\frac{\pi}{4}\) \(\frac{\pi}{3}\) \(\frac{\pi}{2}\)
\(\sin{\alpha}\) \(0\) \(\frac{1}{2}\)\(\frac{\sqrt{2}}{2}\)\(\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(1\)
\(\cos{\alpha}\) \(1\) \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)\(\frac{\sqrt{2}}{2}\)\(\frac{1}{2}\) \(0\)
\(tg{\alpha}\) \(0\) \(\frac{\sqrt{3}}{3}\) \(1\) \(\sqrt{3}\)-
\(ctg{\alpha}\)-\(\sqrt{3}\) \(1\) \(\frac{\sqrt{3}}{3}\) \(0\)

Powyższa tabelka z funkcjami trygonometrycznymi jest tak często wykorzystywana w matematyce, że warto jej nauczyć się na pamięć. Najlepiej zrobić to za pomocą darmowej aplikacji, do której link znajduje się poniżej. W kilka chwil nauczysz się wartości sinusów, cosinusów, tangensów i cotangensów dla najczęściej występujących w zadaniach z matematyki kątów ostrych.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-03-25, A-1260
Data aktualizacji artykułu: 2023-07-21©® Media Nauka 2008-2023 r.