zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 21, matura 2014

Treść zadania:

Liczba \(\Bigl(\frac{1}{(\sqrt[3]{729}+\sqrt[4]{256}+2)^0}\Bigr)^{-2}\) jest równa:

A. \(\frac{1}{125}\)

B. \(\frac{1}{15}\)

C. \(1\)

D. \(15\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzorów:

\(a^0=1\)

\(a^{-m}=\frac{1}{a^m}\)

Mamy więc:

\(\Bigl(\frac{1}{(\sqrt[3]{729}+\sqrt[4]{256}+2)^0}\Bigr)^{-2}=(\frac{1}{1})^{-2}=\frac{1}{1^2}=1\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2017-02-04, ZAD-3444

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne

©® Media Nauka 2008-2023 r.