Zadanie maturalne nr 21, matura 2014


Liczba \Bigl(\frac{1}{(\sqrt[3]{729}+\sqrt[4]{256}+2)^0}\Bigr)^{-2} jest równa:

A. 1/125
B. 1/15
C. 1
D. 15

ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzorów:

a^0=1\\a^{-m}=\frac{1}{a^m}

Mamy więc:

\Bigl(\frac{1}{(\sqrt[3]{729}+\sqrt[4]{256}+2)^0}\Bigr)^{-2}=(\frac{1}{1})^{-2}=\frac{1}{1^2}=1

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2017-02-04, ZAD-3444

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.