logo

Zapis iloczynu za pomocą symbolu PI

Teoria Jeżeli mnożymy przez siebie wiele czynników i zauważamy pewną regułę, możemy do oznaczenia sumy stosować znak "pi" (Π).

Przykład Przykład

Zamiast pisać 1∙2∙3∙4∙5∙6∙7∙8∙9 możemy napisać:pi

Przeanalizujmy ten zapis:

Wprowadza się tutaj tak zwany indeks (wskaźnik) oznaczony literą "i", który zmienia się w odstępie co 1 dla każdego kolejnego składnika sumy od wartości zapisanej pod znakiem "sigma" do wartości zapisanej nad znakiem "sigma". W naszym przypadku mnożymy liczby różniące się o 1 począwszy od jedynki aż do 9, dlatego można było zastosować właśnie taką skróconą notację.

Próbując rozumować w drugą stronę (rozwinąć skrócony zapis) przyjmujemy początkową wartość indeksu (zapisaną pod znakiem "pi") i wstawiamy tę wartość do wzoru przy znaku "pi". Otrzymujemy pierwszy czynnik iloczynu. Następnie zwiększamy wartość wskaźnika "i" o jeden i znów podstawiamy do wzoru przy znaku "pi". Podstawiamy wskaźnik tak długo, aż przyjmie wartość zapisaną nad symbolem "pi" (wówczas tę wartość ostatni raz podstawiamy do wzoru).

Powyższy zapis czytamy następująco: iloczyn czynników postaci "i" rozciągnięty na wszystkie wskaźniki od 1 do 9 (lub krócej: iloczyn po "i" od i=1 do 9)


Animacja

Animacja
Zapis ten wprawdzie nie jest tak często stosowany jak symbol sigma (tutaj też znajdziesz wiele przykładów stosowania skróconej notacji, która jest analogiczna dla iloczynu), jednak warto go zapamiętać.

zadanie Zadanie

Oblicz pi - przykład.

Rozwiązanie:

symbol pi jako iloczyn - przykład


© medianauka.pl, 2009-01-07, ART-131


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zadania związane z tematem:
Zapis iloczynu za pomocą symbolu PI

zadanie-ikonka Zadanie - symbol pi, stosowanie symboli pi
Oblicz:
a) \prod_{i=-2}^{2} (\frac{i}{i+4})
b) \prod_{i=1}^{5} (i+1)

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - symbol pi, stosowanie symbolu pi
Oblicz: \frac{\prod_{i=3}^{6}2i}{\prod_{i=1}^{4}2^i}

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - symbol pi
Oblicz: \frac{1}{2^{10}}\cdot \prod_{i=1}^{3}\prod_{j=1}^{5}(i+j)

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - obliczenia sumy i iloczynu
Oblicz: \sum_{j=1}^{3}\prod_{i=1}^{5}ij

Pokaż rozwiązanie zadaniaInne zagadnienia z tej lekcji

IloczynIloczyn
Iloczyn, mnożenie - omówienie jednego z podstawowych działań matematycznych
Tabliczka mnożeniaTabliczka mnożenia
Iloczyny wszystkich liczb naturalnych z zakresu od 1 do 100 można ułożyć w tak zwaną: tabliczkę mnożenia.
Pisemne mnożeniePisemne mnożenie
Mnożenie pisemne liczb całkowitych oraz ułamków dziesiętnych
Mnożenie ułamków zwykłychMnożenie ułamków zwykłych
Aby zatem otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.
TestTest wiedzy
Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
Polecamy w naszym sklepie

Czy kości grają rolę Boga? Matematyka niepewności
Matematyka konkretna
Dziwna Matematyka
Kalkulatory maukowe
cyferki - gra - trefl
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.