Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Tabliczka mnożenia

Teoria Iloczyny wszystkich liczb naturalnych z zakresu od 1 do 100 można ułożyć w tak zwaną: tabliczkę mnożenia, która została zamieszczona poniżej:

tabliczka mnożenia

tabliczka mnożenia Obok przedstawiono sposób znajdowania iloczynu dwóch liczb naturalnych z zakresu od 1 do 100. Na rysunku pokazano wynik mnożenia liczb 6 i 7. Szukamy w pierwszej kolumnie liczby 6 i w pierwszym rzędzie liczby 7. Iloczyn tych liczb to liczba znajdująca się na skrzyżowaniu odpowiedniego wiersza i kolumny. Ponieważ mnożenie jest przemienne, nie ma znaczenia, czy szukamy liczb najpierw w rzędach czy w kolumnach.

Warto zapamiętać, że mnożenie jest przemienne, a więc na przykład 6x8=8x6=48. Wobec tego wystarczy już nauczyć się na pamięć połowy tabliczki mnożenia.

Bardzo dobra znajomość tabliczki mnożenia, pomimo dostępu powszechnego do kalkulatorów i komputerów, jest niezmiernie istotna. Jest przydatna niemalże na każdym kroku nie tylko na lekcjach matematyki, ale także w życiu codziennym.

W Internecie można znaleźć wiele darmowych programów do nauki tabliczki mnożenia. Oto kilka przykładowych adresów stron internetowych, które do nauki tabliczki mnożenia podchodzą w różny sposób.

Quiz

quizTabliczka mnożenia z zakresu od 1 do 20.

Quiz

quizTabliczka mnożenia z zakresu od 1 do 30.

Quiz

quizTabliczka mnożenia z zakresu od 1 do 40.

Quiz

quizTabliczka mnożenia z zakresu od 1 do 50.

Quiz

quizTabliczka mnożenia z zakresu od 1 do 100.

Quiz

quizTabliczka mnożenia do 100 - wersja trudna

© medianauka.pl, 2008-12-10, ART-124


Inne zagadnienia z tej lekcji
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.