Karta pracy - Ilustracja mnożenia

Karta pracy Ilustracja mnożenia
Szkoła podstawowa
Klasa 2
MATEMATYKA
Mnożenie


Krótki opis

Uzupełnij rysunki tak, aby ilustrowały wskazane działania.

Cel

Celem ćwiczenia jest zilustrowanie mnożenia za pomocą ilustracji, które uczeń powinien uzupełniać wraz z kolejnym zadaniem w coraz większym stopniu.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta189.pdf lub na kartę obok.

Powiązane quizy

Możesz także rozwiązać online zadania o podobnej tematyce w formie interakcyjnego quizu i poćwiczyć podobne umiejętności za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.

ikona - quiz
Tabliczka mnożenia

Liczba pytań: 38

Powiązane artykuły

Wykaz powiązanych tematycznie artykułów.Data publikacji: 2020-11-01


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.