Mnożenie pisemne

Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych lub ułamków dziesiętnych wykonujemy w słupku, zapisując liczby pod sobą równając do prawej (do liczby jedności). Następnie mnożymy przez siebie wszystkie cyfry zapisując wyniki pod kreską. Dodając wyniki tego mnożenia otrzymamy iloczyn szukanych liczb.

Animacja

Animacja

Pisemne mnożenie liczb naturalnych ilustruje poniższa animacja:Przykłady

Przykład Przykład

A oto dwa inne przykłady pisemnego mnożenia liczb:

mnożenie pisemne - ilustracja

Mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych

Teoria Podobnie postępujemy przy mnożeniu ułamków dziesiętnych. Liczby zapisujemy tak, aby były wyrównane do prawej kolumny. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy mnożenia według opisanej wyżej za pomocą animacji procedury, a następnie liczymy ile cyfr w obu (łącznie) liczbach znajduje się po przecinku i stawiamy przecinek w iloczynie tak, aby liczba cyfr po przecinku była taka sama.

Przykład Przykład

mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych - ilustracja

Teoria Warto jeszcze wspomnieć o mnożeniu pisemnym liczb, będących wielokrotnością liczby 10. Możemy w tym przypadku pomijać "końcowe" zera (wyrównujemy do prawej kolumny jedynie cyfry różne od zera), wykonujemy pisemne mnożenie nie biorąc pod uwagę zer spoza prawej, skrajnej kolumny i do wyniku dopisujemy tyle zer, ile ich pominęliśmy w zapisie. Najlepiej zilustruje to przykład:

Przykład Przykład

mnożenie pisemne liczb będących wielokrotnością liczby 10 - ilustracja


Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Pisemne mnożenie

zadanie-ikonka Zadanie - mnożenie pisemne liczb naturalnych
Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 784∙124
b) 2385∙1200

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych
Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 75,4∙12,5
b) 2,37∙0,82
c) 1,253∙2,4

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Iloczyn

Iloczyn

Iloczyn, mnożenie - omówienie jednego z podstawowych działań matematycznych

Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia

Iloczyny wszystkich liczb naturalnych z zakresu od 1 do 100 można ułożyć w tak zwaną: tabliczkę mnożenia.

Mnożenie ułamków zwykłych

Mnożenie ułamków zwykłych

Aby zatem otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.

Zapis iloczynu za pomocą symbolu PI

Zapis iloczynu za pomocą symbolu PI

Jeżeli mnożymy przez siebie wiele czynników i zauważamy pewną regułę, możemy do oznaczenia sumy stosować znak pi (Π).

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-01-07, ART-129Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.