Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Mnożenie pisemne liczb

Animacja

Animacja

Pisemne mnożenie liczb naturalnych ilustruje poniższa animacja:Przykład Przykład

A oto dwa inne przykłady pisemnego mnożenia liczb:

mnożenie pisemne - ilustracja

Teoria Podobnie postępujemy przy mnożeniu ułamków dziesiętnych. Liczby zapisujemy tak, aby były wyrównane do prawej kolumny. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy mnożenia według opisanej wyżej za pomocą animacji procedury, a następnie liczymy ile cyfr w obu (łącznie) liczbach znajduje się po przecinku i stawiamy przecinek w iloczynie tak, aby liczba cyfr po przecinku była taka sama.

Przykład Przykład

mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych - ilustracja

Teoria Warto jeszcze wspomnieć o mnożeniu pisemnym liczb, będących wielokrotnością liczby 10. Możemy w tym przypadku pomijać "końcowe" zera (wyrównujemy do prawej kolumny jedynie cyfry różne od zera), wykonujemy pisemne mnożenie nie biorąc pod uwagę zer spoza prawej, skrajnej kolumny i do wyniku dopisujemy tyle zer, ile ich pominęliśmy w zapisie. Najlepiej zilustruje to przykład:

Przykład Przykład

mnożenie pisemne liczb będących wielokrotnością liczby 10 - ilustracja

© medianauka.pl, 2009-01-07, ART-129


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - mnożenie pisemne liczb naturalnych
Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 784∙124
b) 2385∙1200

zadanie-ikonka Zadanie - mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych
Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 75,4∙12,5
b) 2,37∙0,82
c) 1,253∙2,4
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.