Zadanie - mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych


Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 75,4∙12,5
b) 2,37∙0,82
c) 1,253∙2,4

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

To, w jaki sposób wykonujemy mnożenie pisemne ilustruje ta animacja. Liczby zapisujemy tak, aby były wyrównane do prawej kolumny. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy mnożenia według opisanej za pomocą animacji procedury, a następnie liczymy ile cyfr w obu (łącznie) liczbach znajduje się po przecinku i stawiamy przecinek w iloczynie tak, aby liczba cyfr po przecinku była taka sama.

\begin{array}{cccccc} &&&7&5,&4 \\ &\time &&1&2,&5 \\ \hline &&3&7&7&0\\ &1&5&0&8&\\ +&7&5&4&& \\\hline &9&4&2,&5&0\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

75,4∙12,5=942,5

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

\begin{array}{cccccc} &&&2,&3&7 \\ &\time &&0,&8&2 \\ \hline &&&4&7&4\\ +&1&8&9&6&\\ \hline &1,&9&4&3&4\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

2,37∙0,82=1,9434

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

\begin{array}{cccccc} &&1,&2&5&3 \\ &\time &&&2,&4 \\ \hline &&5&0&1&2\\ +&2&5&0&6&\\ \hline &3,&0&0&7&2\\ \end{array}

ksiązki Odpowiedź

1,253∙2,4=3,0072

© medianauka.pl, 2010-04-15, ZAD-773

Zadania podobne

kulkaZadanie - mnożenie pisemne liczb naturalnych
Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 784∙124
b) 2385∙1200

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.