Zadanie - mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych


Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 75,4∙12,5
b) 2,37∙0,82
c) 1,253∙2,4


ksiązki Rozwiązanie części a)

To, w jaki sposób wykonujemy mnożenie pisemne ilustruje ta animacja. Liczby zapisujemy tak, aby były wyrównane do prawej kolumny. Po prawidłowym zapisie liczb w słupku dokonujemy mnożenia według opisanej za pomocą animacji procedury, a następnie liczymy ile cyfr w obu (łącznie) liczbach znajduje się po przecinku i stawiamy przecinek w iloczynie tak, aby liczba cyfr po przecinku była taka sama.

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

75,4∙12,5=942,5
<

ksiązki Rozwiązanie części b)

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

2,37∙0,82=1,9434

ksiązki Rozwiązanie części c)

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

1,253∙2,4=3,0072

© medianauka.pl, 2010-04-15, ZAD-773

Zadania podobne

kulkaZadanie - mnożenie pisemne liczb naturalnych

Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 784∙124
b) 2385∙1200Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.