Zadanie - mnożenie pisemne liczb naturalnych

Treść zadania:

Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 784∙124
b) 2385∙1200


ksiązkiRozwiązanie częśći a)

To, w jaki sposób wykonujemy mnożenie pisemne ilustruje ta animacja.

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

784∙124=97216

ksiązki Rozwiązanie części b)

Podobnie rozwiązujemy drugie zadanie:

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

2385∙1200=2862000

© medianauka.pl, 2010-04-15, ZAD-771

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 75,4∙12,5
b) 2,37∙0,82
c) 1,253∙2,4

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.