Mnożenie ułamków zwykłych

Iloczyn dwóch ułamków zwykłych obliczamy według poniższego wzoru:

mnożenie ułamków - wzór

Aby zatem otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.

Zauważ, że mnożenie ułamków o różnych mianownikach nie różni się niczym od mnożenia ułamków o takich samych mianownikach.

Przykłady

A oto przykłady zastosowania powyższego wzoru:

iloczyn ułamków - przykład

Mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne

Aby pomnożyć ułamek zwykły przez liczbę naturalną, wystarczy pomnożyć licznik tego ułamka przez tę liczbę naturalną.

Przykłady

A oto przykłady zastosowania tej zasady.

\(2\cdot \frac{1}{7}=\frac{2}{7}\)

\(4\cdot \frac{1}{2}=\frac{4}{2}=2\)

\(7\cdot \frac{1}{14}=\frac{7}{14}=\frac{1}{2}\)

\(3\cdot \frac{7}{19}=\frac{3\cdot 7}{19}=\frac{21}{19}\)

Kalkulator

Kalkulator
Mnożenie ułamków zwykłych — kalkulator

W tym miejscu możesz zobaczyć, w jaki sposób mnożymy ułamki zwykłe. Nasz program online rozwiązuje dowolne zadanie z tego zakresu. Spróbuj w ramach ćwiczenia sam rozwiązać zadania mnożenia ułamków zwykłych przez siebie, a potem sprawdź wyniki za pomocą naszego kalkulatora.

Wpisz dane:


·Rozwiązujemy zadanie:


Zobacz także artykuł dzielenie ułamków zwykłych, w którym również znajdziesz kalkulator i kolejne przykłady działań na ułamkach zwykłych.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Oblicz:
a) \(\frac{2}{5}\cdot \frac{15}{3}\cdot 0,75\)
b) \(\frac{5}{8}\cdot \frac{3}{7}\cdot \frac{1}{15}\cdot 4\)
c) \(\frac{300}{210}\cdot \frac{56}{30}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2009-01-07, A-130
Data aktualizacji artykułu: 2023-03-07Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.