Mnożenie ułamków zwykłych

Teoria Iloczyn dwóch ułamków zwykłych obliczamy według poniższego wzoru:

mnożenie ułamków - wzór

Aby zatem otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.

Zauważ, że mnożenie ułamków o różnych mianownikach nie różni się niczym od mnożenia ułamków o takich samych mianownikach.

Przykłady

Przykład Przykład

A oto dwa przykłady zastosowania powyższego wzoru:

iloczyn ułamków - przykład

KalkulatorKalkulator
Mnożenie ułamków zwykłych

W tym miejscu możesz zobaczyć w jaki sposób mnożymy ułamki zwykłe. Nasz program online rozwiązuje dowolne zadanie z tego zakresu. Spróbuj w ramach ćwiczenia sam rozwiązać zadania mnożenia ułamków zwykłych przez siebie, a potem sprawdź wyniki za pomocą naszego kalkulatora.

Wpisz dane:


·Rozwiązujemy zadanie:


 Objaśnienia:
  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora
  • Zapis wyniku 1.2e+12 oznacza liczbę 1.2 pomnożoną przez 1012
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Jeżeli podasz liczbę rzeczywistą, do obliczeń zostanie wzięta jedynie jej część całkowita.

Zobacz także artykuł dzielenie ułamków zwykłych, w którym również znajdziesz kalkulator i kolejne przykłady działań na ułamkach zwykłych.Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Oblicz:
a) \frac{2}{5}\cdot \frac{15}{3}\cdot 0,75
b) \frac{5}{8}\cdot \frac{3}{7}\cdot \frac{1}{15}\cdot 4
c) \frac{300}{210}\cdot \frac{56}{30}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji

Iloczyn

Iloczyn

Iloczyn, mnożenie - omówienie jednego z podstawowych działań matematycznych

Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia

Iloczyny wszystkich liczb naturalnych z zakresu od 1 do 100 można ułożyć w tak zwaną: tabliczkę mnożenia.

Pisemne mnożenie

Pisemne mnożenie

Mnożenie pisemne liczb całkowitych oraz ułamków dziesiętnych

Zapis iloczynu za pomocą symbolu PI

Zapis iloczynu za pomocą symbolu PI

Jeżeli mnożymy przez siebie wiele czynników i zauważamy pewną regułę, możemy do oznaczenia sumy stosować znak pi (Π).

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-01-07, ART-130Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.