Dzielenie ułamków zwykłych

Teoria Iloraz dwóch ułamków zwykłych obliczamy według poniższego wzoru:

dzielenie ułamków - wzór

Aby zatem podzielić przez siebie dwa ułamki zwykłe, mnożymy pierwszy ułamek przez odwrotność drugiego.

Zauważ, że dzielenie ułamków zwykłych o różnych mianownikach odbywa się tak samo jak dzielenie ułamków o różnych mianownikach.

Przykłady

A oto przykłady zastosowania powyższego wzoru:

iloraz ułamków - przykłady

Kalkulator

Nasz program online rozwiązuje dowolne zadanie dzielenia ułamków. Spróbuj w ramach ćwiczenia sam rozwiązać zadania dzielenia ułamków zwykłych, a potem sprawdź wyniki za pomocą naszego kalkulatora.

Kalkulator Kalkulator
Dzielenie ułamków zwykłych

Wpisz dane:


:Rozwiązujemy zadanie:


 Objaśnienia:
  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora
  • Zapis wyniku 1.2e+12 oznacza liczbę 1.2 pomnożoną przez 1012
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Jeżeli podasz liczbę rzeczywistą, do obliczeń zostanie wzięta jedynie jej część całkowita.


Zobacz także artykuł mnożenie ułamków zwykłych, w którym również znajdziesz kalkulator i kolejne przykłady działań na ułamkach zwykłych.


Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Dzielenie ułamków zwykłych

zadanie-ikonka Zadanie - dzielenie ułamków
Oblicz:
a) \frac{\frac{7}{8}:\frac{1}{4}}{\frac{21}{4}:0,75}
b) \frac{\frac{5}{4}}{\frac{5}{16}}\cdot \frac{\frac{4}{5}}{\frac{24}{50}}
c) 1:\frac{1}{2}:\frac{1}{4}:\frac{1}{8}:\frac{1}{16}
d) \frac{\ \ \frac{\ \frac{1}{2} \ }{3} \ \ }{\frac{5}{6}}

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Iloraz, dzielenie

Iloraz, dzielenie

Iloraz (dzielenie) jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych.

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne liczb naturalnych w przypadku, gdy iloraz jest również liczbą naturalną zostało tu przedstawione w przykładowej interaktywnej animacji.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-01-10, ART-133Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.