Zadanie - dzielenie ułamków


Oblicz:
a) \frac{\frac{7}{8}:\frac{1}{4}}{\frac{21}{4}:0,75}
b) \frac{\frac{5}{4}}{\frac{5}{16}}\cdot \frac{\frac{4}{5}}{\frac{24}{50}}
c) 1:\frac{1}{2}:\frac{1}{4}:\frac{1}{8}:\frac{1}{16}
d) \frac{\ \ \frac{\ \frac{1}{2} \ }{3} \ \ }{\frac{5}{6}}

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Z każdego pierwiastka możemy wyłączyć czynnik przed nawias:

\Large{\frac{\frac{7}{8}:\frac{1}{4}}{\frac{21}{4}:0,75}=\frac{\frac{7}{_2\cancel{8}}\cdot \frac{\cancel{4}}{1}}{\frac{21}{4}:\frac{\cancel{75}^3}{\cancel{100}_4}}=\frac{\frac{7}{2}}{\frac{\cancel{21}^7}{\cancel{4}}\cdot \frac{\cancel{4}}{\cancel{3}}}=\frac{\frac{7}{2}}{7}=\frac{\cancel{7}}{2}\cdot \frac{1}{\cancel{7}}=\frac{1}{2}}

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Z każdego pierwiastka możemy wyłączyć czynnik przed nawias:

\Large{\frac{\frac{5}{4}}{\frac{5}{16}}\cdot \frac{\frac{4}{5}}{\frac{24}{50}}=\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}\cdot \frac{\cancel{16}^4}{\cancel{5}}\cdot \frac{\cancel{4}}{\cancel{5}}\cdot \frac{\cancel{50}^{10}}{\cancel{24}_6}= \ ^2\cancel{4}\cdot \frac{10}{\cancel{6}_3}=\frac{20}{3}=6\frac{2}{3}}

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

Z każdego pierwiastka możemy wyłączyć czynnik przed nawias:

1:\frac{1}{2}:\frac{1}{4}:\frac{1}{8}:\frac{1}{16}=1\cdot \frac{2}{1}\cdot \frac{4}{1}\cdot \frac{8}{1}\cdot \frac{16}{1}= 1\cdot 2\cdot 4\cdot 8\cdot 16 =1024

ksiązki d) Rozwiązanie zadania

Z każdego pierwiastka możemy wyłączyć czynnik przed nawias:

\frac{\ \ \frac{\ \frac{1}{2} \ }{3} \ \ }{\frac{5}{6}}=\frac{\frac{1}{2}\cdot \frac{1}{3}}{\frac{5}{6}}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{5}{6}}=\frac{1}{\cancel{6}}\cdot \frac{\cancel{6}}{5}=\frac{1}{5}

© medianauka.pl, 2010-04-12, ZAD-760

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.