Zadanie maturalne nr 2, matura 2022


Dodatnie liczb x i y spełniają warunek 2x = 3y. Wynika stąd, że wartość wyrażenia (x2+y2)/xy jest równa

A. 2/3

B. 13/6

C. 6/13

D. 3/2


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skoro \(2x=3y/:2\), to \(x=\frac{3}{2}y\). Zatem:

\(\frac{x^2+y^2}{xy}= \frac{(\frac{3}{2})^2+y^2}{\frac{3}{2}\cdot y}=\frac{\frac{13}{4}y^2}{\frac{3}{2}y^2}= \frac{13}{4}\cdot \frac{2}{3}=\frac{13}{6}\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-04-10, ZAD-4842

Zadania podobne

kulkaZadanie - dzielenie ułamków

Oblicz:
a) \frac{\frac{7}{8}:\frac{1}{4}}{\frac{21}{4}:0,75}
b) \frac{\frac{5}{4}}{\frac{5}{16}}\cdot \frac{\frac{4}{5}}{\frac{24}{50}}
c) 1:\frac{1}{2}:\frac{1}{4}:\frac{1}{8}:\frac{1}{16}
d) \frac{\ \ \frac{\ \frac{1}{2} \ }{3} \ \ }{\frac{5}{6}}Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.