Test

TEST - Dzielenie (iloraz)

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z tematu
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanym na łamach naszego portalu pojedynczym artykule.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

W działaniu a:b=c
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Dzielenie jest
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

1/2:1/3 = ...
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

5/17:2 = ...
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Zaznacz prawidłowe działanie:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Liczbą odwrotną do 0.5 jest liczba
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Które z działań nie jest wykonalne?
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.