Zadanie - mnożenie ułamków zwykłych


Oblicz:
a) \(\frac{2}{5}\cdot \frac{15}{3}\cdot 0,75\)
b) \(\frac{5}{8}\cdot \frac{3}{7}\cdot \frac{1}{15}\cdot 4\)
c) \(\frac{300}{210}\cdot \frac{56}{30}\)


ksiązki Rozwiązanie części a)

Aby otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.

\(\frac{2}{5}\cdot \frac{15}{3}\cdot 0,75=\frac{2\cdot \cancel{15}^{\cancel{3}}}{\cancel{5}\cdot \cancel{3}}\cdot 0,75=2\cdot \frac{\cancel{75}^3}{\cancel{100}_4}=\frac{\cancel{6}^3}{\cancel{4}_2}=\frac{3}{2}\)

ksiązki Odpowiedź

\(\frac{2}{5}\cdot \frac{15}{3}\cdot 0,75=\frac{3}{2}\)

ksiązki Rozwiązanie części b)

Aby otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.

\(\frac{5}{8}\cdot \frac{3}{7}\cdot \frac{1}{15}\cdot 4=\frac{\cancel{5}\cdot \cancel{3}\cdot 1\cdot \cancel{4}}{\cancel{8}_2\cdot 7\cdot \cancel{15}_{\cancel{3}}}=\frac{1}{2\cdot 7}=\frac{1}{14}\)

ksiązki Odpowiedź

\(\frac{5}{8}\cdot \frac{3}{7}\cdot \frac{1}{15}\cdot 4=\frac{1}{14}\)

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

Aby otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.

\(\frac{3\cancel{0}\cancel{0}}{21\cancel{0}}\cdot \frac{56}{3\cancel{0}}=\frac{\cancel{3}\cdot 56}{21\cdot \cancel{3}}=\frac{56}{21}=\frac{8\cdot \cancel{7}}{3\cdot \cancel{7}}=\frac{8}{3}=2\frac{2}{3}\)

ksiązki Odpowiedź

\(\frac{300}{210}\cdot \frac{56}{30}=2\frac{2}{3}\)

© medianauka.pl, 2010-04-15, ZAD-776

Zadania podobne
©® Media Nauka 2008-2023 r.