Zadanie - symbol pi, stosowanie symbolu pi


Oblicz: \frac{\prod_{i=3}^{6}2i}{\prod_{i=1}^{4}2^i}


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\frac{\prod_{i=3}^{6}2i}{\prod_{i=1}^{4}2^i}=\frac{(2\cdot 3)(2\cdot 4)(2\cdot 5)(2\cdot 6)}{2^1\cdot 2^2\cdot 2^3\cdot 2^4}=\frac{6\cdot 8 \cdot 10 \cdot 12}{2\cdot 4\cdot 8\cdot 16}=5\frac{5}{8}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby policzyć to wyrażenie zastosujemy rekurencję (pętlę). Podstawiamy za zmienną i kolejno liczby całkowite zaczynając od liczby 3, a kończąc na 6 dla licznika oraz liczby od 1 do 4 dla mianownika. Kolejne wyrażenia mnożymy przez siebie:

\frac{\prod_{i=3}^{6}2i}{\prod_{i=1}^{4}2^i}=\frac{(2\cdot 3)(2\cdot 4)(2\cdot 5)(2\cdot 6)}{2^1\cdot 2^2\cdot 2^3\cdot 2^4}=\frac{6\cdot \cancel{8} \cdot 10 \cdot \cancel{12}^3}{2\cdot \cancel{4}\cdot \cancel{8}\cdot 16}=\frac{\cancel{6}^3 \cdot \cancel{10}^5\cdot 3}{\cancel{2}\cdot \cancel{16}_8}=\frac{45}{8}=5\frac{5}{8}

ksiązki Odpowiedź

Odp: 5\frac{5}{8}

© medianauka.pl, 2010-04-16, ZAD-781

Zadania podobne

kulkaZadanie — symbol pi, stosowanie symboli pi

Oblicz:
a) \prod_{i=-2}^{2} (\frac{i}{i+4})
b) \prod_{i=1}^{5} (i+1)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - symbol pi

Oblicz:
\frac{1}{2^{10}}\cdot \prod_{i=1}^{3}\prod_{j=1}^{5}(i+j)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia sumy i iloczynu

Oblicz:

\sum_{j=1}^{3}\prod_{i=1}^{5}ijPokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.