Zadania — mnożenie

Znajdziesz tutaj zadania obejmujące mnożenie liczb, zadania ze wzorów skróconego mnożenia, iloczynu ułamków, mnożenia pisemnego i inne zadania z zakresu iloczynu. Zadania są z rozwiązaniami. Są tu zadania autorskie oraz maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym z kilku ostatnich lat.


Zadanie nr 1.

Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 784∙124
b) 2385∙1200

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Wykonaj mnożenie pisemne:
a) 75,4∙12,5
b) 2,37∙0,82
c) 1,253∙2,4

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Oblicz:
a) \(\frac{2}{5}\cdot \frac{15}{3}\cdot 0,75\)
b) \(\frac{5}{8}\cdot \frac{3}{7}\cdot \frac{1}{15}\cdot 4\)
c) \(\frac{300}{210}\cdot \frac{56}{30}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Oblicz:
a) \(\displaystyle\prod_{i=-2}^{2} (\frac{i}{i+4})\)
b) \(\displaystyle\prod_{i=1}^{5} (i+1)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Oblicz: \(\frac{\displaystyle\prod_{i=3}^{6}2i}{\displaystyle\prod_{i=1}^{4}2^i}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6.

Oblicz:

\(\frac{1}{2^{10}}\cdot \displaystyle\prod_{i=1}^{3}\prod_{j=1}^{5}(i+j)\)>

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7.

Oblicz:

\(\displaystyle\sum_{j=1}^{3}\prod_{i=1}^{5}ij\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 8.

Przekształć iloczyny na sumy.

A. \(4\cdot 15\)

B. \(7\cdot 5\)

C. \(4\cdot x\)

D. \(4\cdot (x+1)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 9.

Podane sumy zamień na iloczyn i oblicz

A. \(12+12+12+12+12\)

B. \(8+8+8+8+8+8+8+8+8+8\)

C. \(1+2+1+2+1+2+1+2+1+2+1+2+1+2+1\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Liczba odnalezionych zadań w zbiorze: 9.

Oznaczenia

zadanie maturalne Zadania maturalne — poziom podstawowy. zadanie maturalne Zadania maturalne — poziom rozszerzony.

Zbiór zadań z matematyki
Zbiór wszystkich zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami.
AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.
Działania matematyczne
Działania matematyczne - dział kursu matematyki

 Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.