Zadania na dzielenie

Znajdziesz tutaj zadania na dzielenie. Zadania są z rozwiązaniami. Są tu zadania autorskie oraz maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym z kilku ostatnich lat.


Zadanie nr 1.

Oblicz:
a) \(\frac{\frac{7}{8}:\frac{1}{4}}{\frac{21}{4}:0,75}\)
b) \(\frac{\frac{5}{4}}{\frac{5}{16}}\cdot \frac{\frac{4}{5}}{\frac{24}{50}}\)
c) \(1:\frac{1}{2}:\frac{1}{4}:\frac{1}{8}:\frac{1}{16}\)
d) \(\frac{\ \ \frac{\ \frac{1}{2} \ }{3} \ \ }{\frac{5}{6}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Wykonaj dzielenie pisemne:

a) 308210:245
b) 199980:36
c) 13332:11
d) 5582:4
e) 125:6

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Wykonaj dzielenie pisemne: \(458,24:1,22\) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Wykonaj dzielenie pisemne: \(125,25:2,5\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 - maturalne.

Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy \(\frac{4}{7}\), a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy \(1\), to otrzymamy \(\frac{1}{2}\). Wyznacz ten ułamek.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6.

Wskaż resztę z dzielenia

A. 45:11

B. 1:2

C. 111:21

D. 78:3

E. 0:3

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7.

Wyznacz liczby odwrotne do podanych

A. \(1\)

B. \(\frac{4}{11}\)

C. \(-66\)

D. \(10^{-1}\)

E. \(0,125\)

F. \(\sqrt{7}\)

G. \(\pi +1\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 8 - maturalne.

Dodatnie liczb \(x\) i \(y\) spełniają warunek \(2x=3y\). Wynika stąd, że wartość wyrażenia \(\frac{(x^2+y^2)}{xy}\) jest równa:

A. \(\frac{2}{3}\)

B. \(\frac{13}{6}\)

C. \(\frac{6}{13}\)

D. \(\frac{3}{2}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Liczba odnalezionych zadań w zbiorze: 8.

Oznaczenia

zadanie maturalne Zadania maturalne — poziom podstawowy. zadanie maturalne Zadania maturalne — poziom rozszerzony.

Zbiór zadań z matematyki
Zbiór wszystkich zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami.
AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.
Działania matematyczne
Działania matematyczne - dział kursu matematyki

 Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.