Zadanie - dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych


Wykonaj dzielenie pisemne: 458,24:1,22 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\underline{\ \ \ \ \ \ 375,606...} \\ \ \ 45824:122 \\ \underline{-366}\\ \ \ \ \ 922\\ \ \ \underline{-854}\\ \ \ \ \ \ \ 684\\ \ \ \ \ \underline{-610}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ 740\\ \ \ \ \ \ \ \underline{-732}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 800\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \underline{-732}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 680\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ...

458,24:1,22\approx 375,61

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby wykonać dzielenie pisemne liczb: 458,24:1,22 przesuwamy przecinek w obu liczbach w prawo tak długo, aż dzielnik stanie się liczbą naturalną. Mamy więc teraz równoważne dzielenie: 45824:122.

\underline{\ \ \ \ \ \ 375,606...} \\ \ \ 45824:122 \\ \underline{-366}\\ \ \ \ \ 922\\ \ \ \underline{-854}\\ \ \ \ \ \ \ 684\\ \ \ \ \ \underline{-610}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ 740\\ \ \ \ \ \ \ \underline{-732}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 800\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \underline{-732}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 680\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ...

ksiązki Odpowiedź

458,24:1,22\approx 375,61

© medianauka.pl, 2010-04-14, ZAD-769

Zadania podobne

kulkaZadanie - dzielenie pisemne liczb naturalnych
Wykonaj dzielenie pisemne:
a) 308210:245
b) 199980:36
c) 13332:11
d) 5582:4
e) 125:6

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych
Wykonaj dzielenie pisemne: 125,25:2,5

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.