Zadanie - dzielenie pisemne liczb naturalnych

Treść zadania:

Wykonaj dzielenie pisemne:

a) 308210:245
b) 199980:36
c) 13332:11
d) 5582:4
e) 125:6


ksiązki Rozwiązanie części a)

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

\(308210:245=1258\)

ksiązki Rozwiązanie części b)

Wykonujemy dzielenie pisemne:

\obliczenia

ksiązki Odpowiedź

\(199980:36=5555\)

ksiązki Rozwiązanie części c)

Wykonujemy dzielenie pisemne:

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

\(13332:11=1212\)

ksiązkiRozwiązanie części d)

Wykonujemy dzielenie pisemne:

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

\(5582:4=1395,5\)

ksiązkiRozwiązanie części e)

Wykonujemy dzielenie pisemne:

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

\(125:6=20,833...=20,8(3)\)

© medianauka.pl, 2010-04-14, ZAD-764

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wykonaj dzielenie pisemne: \(458,24:1,22\) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Wykonaj dzielenie pisemne: \(125,25:2,5\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.