Zadanie - dzielenie pisemne liczb naturalnych


Wykonaj dzielenie pisemne:
a) 308210:245
b) 199980:36
c) 13332:11
d) 5582:4
e) 125:6

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Wykonujemy dzielenie pisemne:

\underline{\ \ \ \ \ 1258} \\\ \ 308210:245 \\ \underline{-245}\\ \ \ \ \ 632\\ \underline{\ -490}\\ \ \ \ \ 1421\\ \underline{\ -1225}\\ \ \ \ \ \ 1960\\ \underline{\ \ -1960}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0 tło tło tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

308210:245=1258

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Wykonujemy dzielenie pisemne:

\underline{\ \ \ \ \ 5555} \\ \ \ 199980:36 \\ \underline{-180}\\ \ \ \ 199\\ \underline{\ -180}\\ \ \ \ \ \ 198\\ \underline{\ \ -180}\\ \ \ \ \ \ \ 180\\ \underline{\ \ \  -180}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0 tło tło tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

199980:36=5555

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

Wykonujemy dzielenie pisemne:

\underline{\ \ \ \ \ 1212} \\ \ \ 13332:11 \\ \underline{-11}\\ \ \ \ 23\\ \underline{\ -22}\\ \ \ \ \ \ 13\\ \underline{\ \ \ -11}\\ \ \ \ \ \ \ \ 22\\ \underline{\ \ \ \ \ -22}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0 tło tło tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

13332:11=1212

ksiązki d) Rozwiązanie zadania

Wykonujemy dzielenie pisemne:

\underline{\ \ 1395,5} \\ \ \ 5582:4 \\ \underline{-4}\\ \ \ 15\\ \underline{-12}\\ \ \ \ 38\\ \underline{\ -36}\\ \ \ \ \ \ 22\\ tło tło tło tło tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

5582:4=1395,5

ksiązki e) Rozwiązanie zadania

Wykonujemy dzielenie pisemne:

\underline{\ \ \ \ 20,833...} \\ \ \ 125:6 \\ \underline{-12}\\ \ \ \ \ \ 50\\ \ \ \underline{-48}\\ \ \ \ \ \ \ 20\\ \ \ \ \ \underline{-18}\\ tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

125:6=20,833...=20,8(3)

© medianauka.pl, 2010-04-14, ZAD-764

Zadania podobne

kulkaZadanie - dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych
Wykonaj dzielenie pisemne: 458,24:1,22 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych
Wykonaj dzielenie pisemne: 125,25:2,5

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.