Zadanie - dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych

Treść zadania:

Wykonaj dzielenie pisemne: \(125,25:2,5\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Aby wykonać dzielenie pisemne liczb \(125,25:2,5\) przesuwamy przecinek w obu liczbach w prawo tak długo, aż dzielnik stanie się liczbą naturalną. Mamy więc teraz równoważne dzielenie: \(1252,5:25\).

obliczenia

ksiązki Odpowiedź

\(125,25:2,5=50,1\)

© medianauka.pl, 2010-04-14, ZAD-770

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wykonaj dzielenie pisemne:

a) 308210:245
b) 199980:36
c) 13332:11
d) 5582:4
e) 125:6

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Wykonaj dzielenie pisemne: \(458,24:1,22\) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.