Test

TEST - Logarytmy

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 21
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

W wyrażeniu y jest liczbą ...
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Podstawa logarytmu jest
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 7 za 2 pkt.
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 15 za 2 pkt.
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Podstawą logarytmu jest:
zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Cechą logarytmu jest liczba:
zadanie Pytanie nr 18 za 1 pkt.

Mantysą logarytmu
zadanie Pytanie nr 19 za 1 pkt.

Przez oznaczamy
zadanie Pytanie nr 20 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 21 za 1 pkt.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.