Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Kolejność wykonywania działań

Przykład Przykład

Odpowiedz szybko: dwa plus dwa razy dwa?

Czy znasz wynik? Sprawdź, czy bliscy i znajomi odpowiedzą tak samo. Bardzo wielu z nich odpowie, że 8. Jednak odpowiedź jest inna - o dwa mniejsza.

Teoria Działania nie są wykonywane w dowolnej kolejności. Obowiązują tutaj następujące zasady:

1) Najpierw wykonujemy działania w nawiasach, wewnątrz których nie ma już innych nawiasów.

2) Jeżeli w wyrażeniu nie ma nawiasów, wykonujemy najpierw mnożenie i dzielenie w kolejności ich występowania, a następnie dodawanie i odejmowanie, w kolejności ich występowania

To dlatego 2+2∙2=2+4=6

Quizy
quiz
Quiz: Kolejność wykonywania działań
Poziom: podstawowy
Liczba pytań: 15

Przykład Przykład

2∙4:2+13-4:2∙8 = 8:2+13-2∙8 = 4+13-16 = 1

2(30-20:5)+2(30-2∙10)-1 = 2(30-4)+2(30-20)-1 = 2∙26+2∙10-1 = 52+20-1 = 71

{2-[(3+2∙7)-7]}+2(2+15:5) = {2-[(3+14)-7]}+2(2+3) = {2-[17-7]}+2∙5 = {2-10}+10 = -8+10 = 2

Teoria Kształt nawiasu nie ma znaczenia przy ustalaniu kolejności działań. Możemy stosować jedynie nawiasy okrągłe "()", ale dla kolejnych zewnętrznych nawiasów, w celu uwidocznienia grup wyrażeń stosuje się nawias kwadratowy - "[]" oraz klamry - "{}".

Warto zwrócić uwagę, że iloczyn nie ma pierwszeństwa przed ilorazem, ani suma przed różnicą - że decyduje tutaj wyłącznie kolejność ich występowania w wyrażeniu.


© medianauka.pl, 2009-01-12, ART-142


Inne zagadnienia z tej lekcji
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.