Karta pracy - Super graf

Karta pracy Super graf
Szkoła podstawowa
Klasa 3
MATEMATYKA


Krótki opis

Uzupełnij graf liczbami tak, aby działania były poprawne.

Cel

Grafy to jedno z klasycznych ćwiczeń na wykonywanie podstawowych działań, tutaj dodawania i odejmowania w zakresie od 1 do 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta253.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2021-01-02


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.