Promil — ‰

Promil jest to tysięczna część.

Promile oznaczamy symbolem „‰”.

promil

Promil a procent

Ile promili ma procent? Ponieważ 1% = 1/100, to:

promil a procent

Przykłady

  • \(2‰ = \frac{2}{1000}\)
  • \(\frac{1}{2}‰ = \frac{\frac{1}{2}}{1000}=\frac{1}{2000}\)

 

Wszystkie obliczenia procentowe mają analogiczne zastosowania w przypadku stosowania promili. Zatem zwykle promile obliczamy w odniesieniu do pewnej liczby, kwoty, objętości itd.

Zadanie

Kierowca miał we krwi 2 promile alkoholu. Zakładając, że człowiek posiada w krwiobiegu 5 l krwi, oblicz ile alkoholu znajdowała się w krwiobiegu tego kierowcy.

Rozwiązanie:

\(2‰ \ z\ 5\ l =\frac{2}{1000}\cdot 5 \ l=\frac{10}{1000}\ l=\frac{1}{100}\ l=10\ ml\)

Odpowiedź: W krwiobiegu kierowcy znajdowało się 10 mililitrów alkoholu.

Kalkulator promili

Kalkulator naukowy

Kalkulator — promil z liczby
Nasz kalkulator online oblicza promil podanej liczby.

Wpisz dane:
Promil ‰ z liczby x:
Rozwiązanie:


Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Wyrazić promil za pomocą liczby:

a) 3‰ b) 3,5‰ c) 120‰ d) 23‰ e) 0‰ f) 3/10 ‰

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Oblicz:

a) 23‰ z 23 b) 0,1‰ z 0,01 c) 5‰ z 1/5 d) 16‰ z 5/12 e) 7,2‰ z 2,7 f) 1‰ z 5

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2009-03-29, A-176
Data aktualizacji artykułu: 2023-03-26©® Media Nauka 2008-2023 r.