Zadanie - promil

Treść zadania:

Oblicz:

a) 23‰ z 23 b) 0,1‰ z 0,01 c) 5‰ z 1/5 d) 16‰ z 5/12 e) 7,2‰ z 2,7 f) 1‰ z 5


ksiązki Rozwiązanie zadania

Aby obliczyć p‰ danej liczby a, wystarczy pomnożyć liczbę a przez ułamek \(p/1000\), czyli:

a) \(23^{0}/_{00} \ z\ 23=\frac{23}{1000}\cdot 23=\frac{529}{1000}=0,529\)
b) \(0,1^{0}/_{00} \ z\ 0,01=\frac{\frac{1}{10}}{1000}\cdot \frac{1}{100}=\frac{1}{1000000}=0,000001\)
c) \(5^{0}/_{00} \ z\ \frac{1}{5}=\frac{5}{1000}\cdot \frac{1}{5}=\frac{1}{1000}=0,001\)
d) \(16^{0}/_{00} \ z\ \frac{5}{12}=\frac{16}{1000}\cdot \frac{5}{12}=0,00(6)\)
e) \(7,2^{0}/_{00} \ z\ 2,7=\frac{7,2}{1000}\cdot 2,7=\frac{19,44}{1000}=0,01944\)
f) \(1^{0}/_{00} \ z\ 5=\frac{1}{1000}\cdot 5=\frac{5}{1000}=0,005\)

© medianauka.pl, 2010-03-27, ZAD-741

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wyrazić promil za pomocą liczby:

a) 3‰ b) 3,5‰ c) 120‰ d) 23‰ e) 0‰ f) 3/10 ‰

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.