Zadanie - promil, wyrazić promil za pomocą liczby

Treść zadania:

Wyrazić promil za pomocą liczby:

a) 3‰ b) 3,5‰ c) 120‰ d) 23‰ e) 0‰ f) 3/10 ‰


ksiązki Rozwiązanie zadania

Aby zamienić p‰ na liczbę, należy podzielić liczbę p przez 1000 lub pomnożyć przez 1/1000 (co na to samo wychodzi). Wystarczy więc pamiętać, że "‰" oznacza liczbę 1/1000

Mamy więc:

a) \(3 ^{0}/_{00}=\frac{3}{1000}=0,003\)
b) \(3,5 ^{0}/_{00}=\frac{3,5}{1000}=\frac{35}{10000}=\frac{7}{2000}=0,0035\)
c) \(120 ^{0}/_{00}=\frac{120}{1000}=0,12\)
d) \(23 ^{0}/_{00}=\frac{23}{1000}=0,023\)
e) \(0 ^{0}/_{00}=\frac{0}{1000}=0\)
f) \(\frac{3}{10} ^{0}/_{00}=\frac{\frac{3}{10}}{1000}=\frac{3}{10000}=0,0003\)

© medianauka.pl, 2010-03-27, ZAD-740

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Oblicz:

a) 23‰ z 23 b) 0,1‰ z 0,01 c) 5‰ z 1/5 d) 16‰ z 5/12 e) 7,2‰ z 2,7 f) 1‰ z 5

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.