Zadanie - promil, wyrazić promil za pomocą liczby


Wyrazić promil za pomocą liczby:
a) 3‰, b) 3,5‰, c)120‰, d) 23‰, e) 0‰, f) 3/10 ‰

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby zamienić p‰ na liczbę, należy podzielić liczbę p przez 1000 lub pomnożyć przez 1/1000 (co na to samo wychodzi). Wystarczy więc pamiętać, że "‰" oznacza liczbę 1/1000

Mamy więc:
a) 3 ^{0}/_{00}=\frac{3}{1000}=0,003
b) 3,5 ^{0}/_{00}=\frac{3,5}{1000}=\frac{35}{10000}=\frac{7}{2000}=0,0035
c) 120 ^{0}/_{00}=\frac{120}{1000}=0,12
d) 23 ^{0}/_{00}=\frac{23}{1000}=0,023
e) 0 ^{0}/_{00}=\frac{0}{1000}=0
f) \frac{3}{10} ^{0}/_{00}=\frac{\frac{3}{10}}{1000}=\frac{3}{10000}=0,0003

© medianauka.pl, 2010-03-27, ZAD-740

Zadania podobne

kulkaZadanie - promil
Oblicz:
a) 23‰ z 23, b) 0,1‰ z 0,01, c)5‰ z 1/5, d) 16‰ z 5/12, e) 7,2‰ z 2,7, f) 1‰ z 5

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.