Test

TEST - Ciąg arytmetyczny

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z tematu
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanym na łamach naszego portalu pojedynczym artykule.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Z ciągiem arytmetycznym mamy do czynienia jeżeli
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Ciągiem arytmetycznym nie jest
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Wskaż ciąg arytmetyczny.
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Wiemy, że różnica każdych dwóch kolejnych wyrazów pewnego ciągu jest równa 1/2. Ciąg ten jest
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Liczbę an+1-an nazywamy
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

N-ty wyraz ciągu arytmetycznego możemy obliczyć ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego o różnicy r=-5 jest równy 5. Oblicz dziesiąty wyraz ciągu.
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Suma n kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) wyraża się wzorem:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy -10, natomiast dziesiąty wyraz ciągu jest równy 10. Oblicz sumę dziesięciu pierwszych wyrazów ciągu.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.