Wykres ciągu

Teoria Zauważmy, że bez problemu można sporządzić wykres dowolnego ciągu. Ponieważ argumentami są liczby naturalne, wartościami określone przez dany ciąg liczby, wykresem w układzie, gdzie osią odciętych będzie n, a osią rzędnych będzie an dyskretny zbiór punktów (zbiór punktów izolowanych).

Przykład Przykład

Sporządźmy wykres ciągu o wyrazie ogólnym a_n=2n-5.

Wypiszmy najpierw kolejne wyrazy ciągu: (-3, -1, 1, 3, 5, ... ).

Mając już wypisane kolejne wyrazu ciągu zaznaczamy w układzie współrzędnych pary liczb: kolejna liczba naturalna i kolejna wartość wyrazu ciągu: (1,-3), (2,-1), (3, 1), (4, 3), (5, 5), ..., (n, 2n-5), ... W ten sposób powstaje nasz wykres.

Wykres ciągu an=2n-5
Kalkulator naukowy Kalkulator
Rysowanie wykresu ciągu


Wpisz dane:

an =

Wpisz wzór ciągu w okno edycyjne i wciśnij klawisz Rysuj, aby narysować wykres ciągu. Jeżeli klikniesz na punkt na wykresie, wyświetlisz jego współrzędne w układzie.

Oprogramowanie: Natalia Okoń

Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Wykres ciągu

zadanie-ikonka Zadanie - wykres ciągu, sporządzanie wykresów ciągu
Sporządzić wykres ciągu wzór

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - wykres ciągu, interpretacja wykresu
Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu, którego fragment wykresu został przedstawiony na ilustracji:

Wykres ciągu

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Ciąg liczbowy

Ciąg liczbowy

Ciąg nieskończony jest to funkcja, odwzorowująca zbiór liczb naturalnych w niepusty zbiór Y. Gdy wyrazami ciągu są liczby, to taki ciąg nazywamy liczbowym.

Monotoniczność ciągu

Monotoniczność ciągu

Kiedy ciąg liczbowy jest rosnący, malejący, a kiedy stały? Badanie monotoniczności ciągu sprowadza się do zbadania znaku różnicy an+1-an.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-08-20, ART-294
Data aktualizacji artykułu: 2020-07-10Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.