Zadanie - wykres ciągu, sporządzanie wykresów ciągu


Sporządzić wykres ciągu wzór

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Dany jest ciąg:

a_n=\frac{(-2)^n}{n+1}

Dla kolejnych wartości n=1,2,3,... obliczamy kolejne wyrazy ciągu, podstawiając za n kolejne liczby naturalne:

a_1=\frac{(-2)^1}{1+1}=\frac{-2}{2}=-1\\ a_2=\frac{(-2)^2}{2+1}=\frac{4}{3}=1\frac{1}{3}\\ a_3=\frac{(-2)^3}{3+1}=\frac{-8}{4}=-2\\ a_4=\frac{(-2)^4}{4+1}=\frac{16}{5}=3\frac{1}{5}\\ a_5=\frac{(-2)^5}{5+1}=\frac{-32}{6}=-5\frac{1}{3}

Sporządzamy tabelkę, która ułatwi zaznaczanie punktów na wykresie:

n12345
an-11\frac{1}{3}-23\frac{1}{5}-5\frac{1}{3}

Sporządzamy wykres. Należy pamiętać, że wykresem ciągu jest zbiór punktów. Nie należy ich łączyć linią.

Wykres ciągu

© medianauka.pl, 2010-01-18, ZAD-523

Zadania podobne

kulkaZadanie - wykres ciągu, interpretacja wykresu
Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu, którego fragment wykresu został przedstawiony na ilustracji:

Wykres ciągu

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.