Logo Media Nauka
Test

TEST - Test z zakresu zastosowania rachunku pochodnych

Liczba pytań: 5
Poziom szkoły: średni
sdsdsdsdsdsd64Test kończy lekcję: Zastosowanie pochodnejzadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Równanie stycznej do krzywej y=f(x) w punkcie x0 jest następujące:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Funkcja w pewnym przedziale jest rosnąca i różniczkowalna. Co można powiedzieć o pochodnej tej funkcji w tym przedziale?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Pochodna pewnej funkcji jest równa zero w przedziale (-1;1). Co mozna powiedzieć o monotoniczności tej funkcji?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Pochodna pewnej funkcji w punkcie x=1 jest równa zero i przy przejściu zmiennej x przez ten punkt zmienia znak z ujemnego na dodatni. Funkcja w tym punkcie:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:© Media Nauka 2008-2018 r.