Test

TEST - Test z zastosowania pochodnych

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 5
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Równanie stycznej do krzywej y=f(x) w punkcie x0 jest następujące:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Funkcja w pewnym przedziale jest rosnąca i różniczkowalna. Co można powiedzieć o pochodnej tej funkcji w tym przedziale?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Pochodna pewnej funkcji jest równa zero w przedziale (-1;1). Co mozna powiedzieć o monotoniczności tej funkcji?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Pochodna pewnej funkcji w punkcie x=1 jest równa zero i przy przejściu zmiennej x przez ten punkt zmienia znak z ujemnego na dodatni. Funkcja w tym punkcie:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.