Test

TEST - Ciągłość funkcji

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 6
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z tematu
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanym na łamach naszego portalu pojedynczym artykule.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji nie jest ciągła w punkcie x0?
zadanie Pytanie nr 3 za 2 pkt.

Która z poniższych funkcji jest ciągła w punkcie x0=0?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Która z funkcji nie jest ciągła w swojej dziedzinie?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Na rysunku zaznaczono wykres pewnej funkcji. Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Granica pewnej funkcji w punkcie x=5 jest równa -5, a wartość funkcji w tym punkcie jest równa 5. Co można powiedzieć o ciągłości tej funkcji?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.