Relacje

Teoria Pomiędzy dowolnymi elementami zbiorów można określić pewne związki logiczne, które nazywamy relacjami.

W zbiorze liczb rzeczywistych określone są relacje:
  • równości (=)
  • mniejszości (<)

Jeżeli liczby a i b są równe, zapisujemy wówczas, że a=b

Jeżeli liczba a jest mniejsza od b, to zapisujemy to w następujący sposób: a<b. Można to zdanie również zapisać w taki sposób: b>a (b jest większe od a) - jest to zapis równoważny.

Prawo trychotomii

Dla każdych dwóch liczb rzeczywistych zachodzi dokładnie jedna relacja z trzech:

  • a=b
  • a<b
  • b<a

Relacja mniejszości porządkuje zbiór R

Relacja (oznaczmy przykładową relację przez ☼) jest równowartościowa, gdy jest:

  • zwrotna, tzn. a ☼ a
  • symetryczna tzn. a ☼ b \Rightarrow b ☼ a
  • przechodnia, tzn. [(a ☼ b)\wedge(b ☼ c)] \Rightarrow a ☼ c

Przykład Przykład

Relacja równości jest zwrotna (ponieważ a = a), natomiast relacja mniejszości nie jest zwrotna.
Relacja równości jest symetryczna (ponieważ a = b \Rightarrow b = a), natomiast relacja mniejszości nie jest symetryczna.
Relacja równości jest przechodnia, ponieważ [(a = b)\wedge(b = c)] \Rightarrow a = c   (czytaj: jeżeli a jest równe b i b jest równe c, to a jest równe c )
Relacja mniejszości również jest przechodnia, ponieważ jeżeli a jest mniejsze o b i b jest mniejsze od c, to a jest mniejsze od c.

Przykład Przykład

A oto inny przykład relacji - podzielność dwóch liczb naturalnych. Możemy określić wszystkie pary liczb naturalnych będących ze sobą w relacji podzielności drugiej przez pierwszą. Takimi parami są (2,4), (3,9),(10,10000),... ale już nie (3,4) czy (2,177181). Oznaczmy tę relację przez "|". Możemy wówczas zapisać tę relację między a i b jako a|b.
Zauważamy, że relacja "|" jest zwrotna (bo liczba jest podzielna sama przez siebie, tzn. a|a), nie jest symetryczna (na przykład 4 jest podzielne przez 2, ale 2 nie jest podzielne przez 4) i jest przechodnia.
Celowo w tym przykładzie pokazano, że o relacji możemy mówić jak o parach liczb, aby zilustrować, że:
Relacja to nic innego jak podzbiór iloczynu kartezjańskiego zbiorów (w tym przykładzie jest to podzbiór zbioru N×N)
Oczywiście możemy również definiować relacje wieloargumentowe, jednak najczęściej posługujemy się relacjami dwuargumentowymi (=, <, >, |, ≤ i wiele innych ).


Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Relacje - działania

Relacje - działania

Szkoła podstawowa
Klasa 1
Liczba pytań: 15

ikona - karta pracy

Relacje

karta030.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 1
ikona - karta pracy

Wrzuć owoce do koszyka

karta114.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 1
ikona - karta pracy

Domino

karta116.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 1
ikona - karta pracy

Czego jest więcej?

karta118.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 1
ikona - karta pracy

Jakie działania?

karta140.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 1© medianauka.pl, 2008-12-01, ART-112Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.