Karta pracy - Wrzuć owoce do koszyka

Karta pracy Wrzuć owoce do koszyka
Szkoła podstawowa
Klasa 1
MATEMATYKA
Relacje


Krótki opis

Włóż owoce do koszyków. Połącz owoce z odpowiednim koszykiem za pomocą linii.

Cel

Ćwiczenie ma na celu utrwalenie umiejętności określania relacji większości, mniejszości lub równości.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta114.pdf lub na kartę obok.

Powiązane quizy

Możesz także rozwiązać online zadania o podobnej tematyce w formie interakcyjnego quizu i poćwiczyć podobne umiejętności za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.

ikona - quiz
Relacje — działania

Liczba pytań: 15

Powiązane artykuły

Wykaz powiązanych tematycznie artykułów.


Autor: Ewa Trawińska


Data publikacji: 2020-08-20


©® Media Nauka 2008-2023 r.