Karta pracy - Domino

Karta pracy Domino
Szkoła podstawowa
Klasa 1
MATEMATYKA
Relacje


Krótki opis

Policz oczka na kostkach domina i połącz kostki linią z odpowiednim koszykiem.

Cel

Ćwiczenie ma na celu utrwalenie umiejętności określania relacji większości, mniejszości lub równości.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta116.pdf lub na kartę obok.

Powiązane quizy

Możesz także rozwiązać online zadania o podobnej tematyce w formie interakcyjnego quizu i poćwiczyć podobne umiejętności za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.

ikona - quiz
Relacje — działania

Liczba pytań: 15

Powiązane artykuły

Wykaz powiązanych tematycznie artykułów.


Autor: Ewa Trawińska


Data publikacji: 2020-08-24


©® Media Nauka 2008-2023 r.