Karta pracy - Domino

Karta pracy Domino
Szkoła podstawowa
Klasa 1
MATEMATYKA
Dodawanie


Krótki opis

Połącz kostki domina od tych, na których liczba oczek jest najmniejsza do tych z największą liczba oczek. Dla kostek o takiej samej liczbie oczek zastosuj schemat ukazany niżej.

Cel

Ćwiczenie ma na celu trening w zakresie dodawania liczb z wykorzystaniem kostek domina. Uczeń musi ponadto uszeregować kolejno wyniki dodawania od liczby najmniejszej do największej oraz zastosować podane rozwiązanie dla kostek o tej samej liczbie oczek.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta117.pdf lub na kartę obok.

Powiązane quizy

Możesz także rozwiązać online zadania o podobnej tematyce w formie interakcyjnego quizu i poćwiczyć podobne umiejętności za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.

ikona - quiz
Ile brakuje do 10?

Liczba pytań: 11
ikona - quiz
Dodawanie do 10

Liczba pytań: 25

Powiązane artykuły

Wykaz powiązanych tematycznie artykułów.


Autor: Ewa Trawińska


Data publikacji: 2020-08-24


©® Media Nauka 2008-2023 r.